webertec 824

webertec 824

1-kompnentne elastne mineraalne hüdroisolatsioonimass

webertec 824 on tsemendil baseeruv ühekomponentne hüdroisolatsioonimaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks suurema niiskuskoormusega tingimustes. Peamiselt on toode ette nähtud basseinide, ühiskondlike duširuumide, aurusaunade aga ka rõdude ja terrasside veetõkke ehitamiseks. Lisaks kasutatakse toodet fassaadide õhekrohvisüsteemides, kus tec 824 abil hüdroisoleeritakse akna veepleki alt (va otsatükiga lahendustes) ning soklites soojustuse ja krohvide pealt. Materjal on UV-kindel ja vajadusel ülevärvitav (nt silikoonvaikvärviga ton 411 AquaBalance). Toode sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Materjali võib kasutada põrandakütte korral.

  • Külmakindel
  • Sulfaadikindel
  • Väga hea nakkuvus
  • Sise- ja välistingimustesse
  • Pragusid sildav
  • Keskkonnasõbralik toode
  • Kasutatakse õhekrohvisüsteemides akna veepleki all ning soklites krohvide peal

ALUSPIND

Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv, tolmu- ja jäävaba. Samuti ei tohi pinnal olla rasva ega õliplekk ega lahtiseid detaile. Lahtine krohv või värv tuleb eelnevalt hoolikalt puhastada aluspinnalt.

Imavad pinnad tuleks eelnevalt töödelda nakkekrundiga weberprim 811 (või weber MD16, lahjendatuna 1:5-le veega), mitteimavatel  ja väheimavatel pindadel kasutada universaalset nakkekrunti weberprim 804 (nt vana keraamiline plaadistus). Kõik naket takistavad tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/-praht).

PAIGALDUS

Valada õige kogus vett (5,0…5,4 l/20 kg) seguämbri põhja ning seejärel lisada vastav kogus kuivsegu. Segada segu nii kaua kuni on tekkinud ühtlane tükkideta mass. 

Esimese etapina isoleeritakse kõik nurgad ja läbiviigud, milleks kasutatakse vastavalt veekoormusele kas kiudkangaslinti weber FC/FM või elastseid weber.tec 828 seeria tarvikuid.

Materjal kantakse aluspinnale pintsli, harja või kelluga kahes-kolmes kihis, kuni peale kuivamist on tagatud ühtlaselt  u 2 mm paksune kiht (tööetappide arv sõltub aluspinna siledusest). Teist või kolmandat kihti on võimalik peale kanda kui eelnevat kihti ei ole enam võimalik kahjustada (+23 o C juures 4-8 tunni pärast peale eelneva kihi paigaldamist).

Segu jäägid tuleb puhastada värskelt niiske käsnaga ning töövahendid tuleb puhastada koheselt peale kasutamist puhta veega

ÜLDINE TEAVE JA HOIUSTAMINE

Enne materjalide kasutamist tutvuge tootejuhendiga ning tehke tööd vastavalt ettekirjutusele. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee
Toode säilib kuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud.

 

Kulunorm u 1,0 kg/mm/m² (sõltuvalt veekoormusest sobiv kihipaksus 1,2...2,0 mm)
Pealekandmiseks sobivad tööriistad Pintsel, hari, kellu, pahtlilabidas
Veekulu 5,0…5,4 l/20 kg
Kuivamisaeg 1.kiht 4 h
  2.kiht 20 h
  (olenevalt keskkonna tingimustest)
Töötemperatuur +5...+30 °C
Tihedus u 1,25 kg/dm³(l)
Värvus Helehall
Pakend 20 kg (42 tk alusel)
Tooteleht printimiseks

webertec 824 (PDF - 481,03 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

webertec 824 (PDF - 312,76 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

webertec 824 (PDF - 43,52 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted webertec 824