weber rapid grout

weber rapid grout

Kiirkivinev vuukimissegu 2...20mm vuukidele

Kiiresti kivistuv ja suurt koormust taluv vuugisegu sise- ja välistingimustesse, märgadesse ruumidesse ja köetavatele pindadele.

Värvid

  • Kiiresti kivistuv
  • Tugev
  • Väike veeimavus
  • Vett hülgav
  • Lihtne puhastada
  • Kulumiskindel
  • Vuugi laius 2…20 mm
  • Klass CG2WA

ENNE KASUTAMIST
Enne vuukimist tuleb kontrollida, et plaadistuse vuugi oleks puhtad. Plaatimistööde ajal vuuki sattunud plaatimissegu tuleb eemaldada.

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett, mille temperatuur ei ületa +30°C . Segu segatakse trelli ja vispliga, kuni on saavutatud ühtlane mass. Seejärel lastakse segul seista u 2 minutit ning segatakse kergelt uuesti. Suure pigmendihulga tõttu võivad tumedad värvitoonid vajada pikemat segamisaega. Vuukimise ajal ja kahe päeva jooksul pärast töö lõpetamist peab temperatuur olema üle +10°C. Enne vuukimist tuleb kontrollida, et plaatimissegu oleks kivistunud ja plaadistuse vuugid puhtad. Vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus peab minimaalselt olema 2 mm. Glasuurimata plaatide puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav enne vuukimist plaaditud pinda niiske käsnaga niisutada. Valmissegatud vuugisegu kantakse vuukidesse kummiservalise pahtlilabidaga diagonaalselt üle plaadistuse ja surudes segu tugevalt vuuki. Jälgida, et vuugid oleksid täielikult ja ühtlaselt vuugiseguga täitunud. Plaatidele jäänud üleliigne segu tuleb eemaldada. Sõltuvalt temperatuurist, niiskusest ja ruumi ventilatsioonist lastakse vuugisegul kuivada 10…30 minutit, mille järel pestakse plaaditud pind niiske käsnaga. Pesemisel ei või kasutada liiga märga (vett täis) käsna ning tuleb jälgida, et vuugisegu vuugist välja ei pesta. Vuukide ühtlaseks töötlemisel võib kasutada ümara otsaga puupulka. Puhastamisel kasutada võimalikult vähe vett ja eemaldada kogu vesi vuukidelt hoolikalt. Puhastusvett tuleb sagedasti vahetada, et välistada vahu teket plaaditud pinnale. Kui plaatide pealispind on kuivanud, puhastatakse plaadid veel kord kuiva riidelapiga. Põrandaküte tuleb välja lülitada hiljemalt üks päev enne vuukimist ja selle võib järk-järgult taas sisse lülitada üks nädal pärast vuukimist. Deformatsioonivuukide täitmiseks kasutatakse silikooni weberneutral/special silicone, mida saab kasutada vertikaalsetes- ja horisontaalsetes sise- ja välisnurkades, alusmaterjali liikuvates vahedes, erinevate materjalide liitekohtades ning ka läbiviikude ümbrustes. Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse soovitatud veekogust ja alustatakse plaatide puhastamist alles siis, kui vuugid on piisavalt kuivad. Vältida puhastamisel vee liigset kasutamist, kuna see vähendab vuukide tugevust ja rikub nende ühtlast välisilmet. Liigselt sooja vee kasutamine segu valmistamisel lühendab segu kasutusaega.

 

Kulunormu 0,5-2,0 kg / m² sõltuvalt vuugi laiusest, plaadi suurusest ja paksusest
Soovitatav vuugi laius2...20 mm
Veekulu segamiselu 0,57-0,63 l/3 kg (u 2,85-3,15 l/15 kg TÄHELEPANU! Alates tootmiskuupäevast 22.03.23: veekulu u 0,72-0,81 l/3 kg (u 3,6-4,05 l/15 kg)
Töötemperatuurvuukimise ajal ja 2 päeva pärast seda peab alusmaterjali, vuugisegu ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema üle +10 ° C
Kasutusaegu 30 min  vee lisamist
Kuivamisaeg10...30 min puhastamiseks; u 4 tundi ekspluatatsiooniks; u 48 tundi täielikuks koormamiseks  (+23 ° C, RH 50%)
Sideainetsement
Täiteainelubjakivi (terasuurus > 0,6mm)
Survetugevus (28 p.)≥ 15 N/mm² (EN 12808-3)
Paindetugevus (28 p.)≥ 2,5N/mm² (EN 12808-3)
Mahukahanemine (28 p.)≤3 mm/m (EN 12808-4)
Veeimavus≤2 g (30 min), ≤5 g (240 min) (EN 12808-5)
Pakend3, 15 kg
Pakend3 kg plastkott, 15 kg plastkott
Säilivusaeg24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)

Paigaldusjuhised

Seotud tooted weber rapid grout