weberfloor 130 core

Weber Estonia

Käsitsi või pumbaga pinnale kantav isevalguv ja -tasanduv segu betoonpõrandate tasanduseks paksemas kihis põrandakatte alla.
 

 

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Saab valada paksemas kihis 

ALUSPIND
weberfloor 130 core sobib erinevate aluspindade tasandamiseks nagu betoon, kergbetoon, kivi/keraamiline plaat, puit/vineer. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1 MPa. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte)liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket tasanduskihis ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

SEGU VALMISTAMINE 

Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 3,6  liitri veega (18% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispliga vähemalt 1 minut.. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja nõrgendab segu tugevust.

PAIGALDUS

Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +10…+25 °C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema <90 %. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 6...8 m, sõltuvalt pumba võimsusest ja kihi paksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks osadeks. Valatud segukihi ühtlustamiseks kasutatakse ogarulli või terasliibi. Tööriistad pesta koheselt peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt.

KUIVAMISAEG

Valatud põrand on käimiskuiv 3...4 tunni möödudes. 3 päeva peale valu võib pinda vajadusel täiendavalt tasandada weberfloor 3100-ga. Põrandakatte võib paigaldada ca 1 nädala jooksul kuivamistingimustest ja kihi paksusest sõltuvalt. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega.

PAISUVUUGID

Vajadusel lõigatakse paisumisvuugid niipea kui põrandal saab käia. Vuugid tehakse samadesse kohtadesse, kus aluspinna vuugidki või erinevate ruumide vahele. Vuugid täidetakse elastse vuugimaterjaliga

LÕPPVIIMISTLUS

weber.floor 130 core-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab lisaks peentasandust (weberfloor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata ilma põrandakatteta!

 

Kulunorm

1,7 kg/m²/mm

Kihipaksus

10...100 mm

Veekulu

3,6 l/20 kg (16%)

Töötemperatuur

 +10...+25°C

Kuivamisaeg: käimiskuiv

3...4 h (+20°C, 50% RH)

Kuivamisaeg: katmiskuiv  

2-8 nädalat, kihipaksusest sõltuvalt (+20°C, 50% RH)

Sideaine

Eritsemendid

Täiteaine

 Liiv terasuurusega < 3,0 mm

Lisaaine

Kivinemist ja valguvust parandvad ained. Kaseiinivaba

Survetugevusklass

C30(EN 13813)

Paindetugevusklass

F5(EN 13813)

Paindetugevus 28 p

≥ 7 N/mm² (+23°C, 50% RH)

Mahukahanemine 28 p

< 0,4 mm/m (+23°C, 50% RH)

Tulepüsivusklass

A2FL-s1 (EN 13501-1)

Kulumiskindlus

 RWFC 250 (EN 13813)

Kasutusaeg u

 20 min

pH

10,5...11

Värvitoonid

hall

Säilivusaeg

6 kuud (kuivades tingimustes avamata pakendis)

Pakend

20 kg