weberfloor Outdoor SL

Weber Estonia

weberfloor outdoor SL on mõeldud terrasside, treppide ja kõnniteede tasandamiseks ja viimistlemiseks välistingimustes. Toode sobib ka suure niiskussisaldusega siseruumide põrandatele (nt. keldrid). Outdoor SL on isevalguv, kiiresti kivinev, kulumiskindel ning tolmuvaba tasandus- ja kattesegu

  • Ilmastiukindel
  • Kulumiskindel
  • Kiiresti kivinev
  • Tasandus ja kattesegu samaaegselt
  • Pumbatav

ENNE KASUTAMIST

Sobilik aluspind on betoon, mille tõmbetugevus on > 1,5 MPa. Värskelt valatud betoonil lasta enne tasandusvalu tegemist 28 päeva kivineda. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja aluspind tolmust puhastada. Kaetavalt alalt väljaulatuvad metallist detailid tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga weber REP 05. Puhastatud pind kruntida nakkedispersiooniga weber MD16, lahjendatud veega vahekorras 1:5 ning lasta kuivada kuni on puutekuiv (ca 4 tundi). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

SEGU VALMISTAMINE

Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 3,2-3,4 liitri puhta veega (16-17% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispliga 2...3 minutit. Valmis segatud segu kasutusaeg on 10...25 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 8°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust.

TÖÖJUHISED

weberfloor outdoor SL kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +8…+25°C. Tasandamise ajal ja kolm päeva peale töid tuleb tehtud alal vältida tuuletõmmet ning otsese päikese sattumist valatud pinnale. Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6...12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Lisaks tuleks suuremate alade puhul teha tasandusvalu minimaalset 10 mm paksuse kihina. Segu ühtlustamiseks kasutada ogarulli või laia pahtlilabidat. Tööriistad pesta kohe peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt.

KUIVAMISAEG

Valmis pind on käimiskuiv 3...5 tunni pärast peale valamist ning kergelt koormatav 24 tunni möödudes. Täiskoormuse võib tasandatud alale lubada nädala pärast. Kuivamisaeg plaatimiseks on 10 mm/24 h (+20 °C, 50 % RH). Madalam temperatuur ja paksem tasanduskiht pikendavad kuivamisaega

JÄRELHOOLDUS

Valmis pind ei vaja kergema koormuse puhul täiendavat katmist ega värvimist. Plekikindluse ja lihtsama puhastamise huvides soovitame põranda katta pinnakaitsevahendiga. Suurema koormusega aladel nt. sissesõidutee tuleb tasandusvalu katta, kas keraamiliste plaatide või epoksükattega.

OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi.
Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja
seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Pakend 20 kg
Kihipaksus 5....40 mm
Kasutustemperatuur +8 °C...+25 °C
Kulunorm u 1,8 kg/m²/mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv

3...5 h (+20 °C, 50 % RH)

Kuivamisaeg: kergelt koormatav  1 päev (+20 °C, 50 % RH)

Kuivamisaeg:katmiskuiv,

täielikult koormatav

1 nädal (+20 °C, 50 % RH)
Veekogus segamisel 3,2...3,4 l/20 kg (16...17%)
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 6 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m +23 °C, 50 % RH
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus AR1 EN13892-4
Konsistents Mört
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv ja lubjakivijahu 
Säilivusaeg 6 kuud ( kuivades oludes, kinnises originaalpakendis)
Kasutusaeg 10...25 min vee lisamisest
Värvus Hall

 

Seotud tooted weberfloor Outdoor SL