Saint-Gobaini ülemaailmne keskkonna, tervise ja ohutuse päev

09.10 tähistasime EHS päeva (Environment, Health and Safety) koos kõigi Saint-Gobaini ettevõtetega üle maailma. See päev on pühendatud keskkonna, tervise ja ohutuse teemadele nii töökohas kui ka isiklikus elus läbi ühiste ettevõtmiste ja koolituste.

EHS päev

Eestis valisime sel aastal EHS päeva läbivateks teemadeks kriisiolukorrad ja vaimse tervise.  

Saint-Gobain Ehitustoodete kollektiiv tegi läbi merepääste õppuse, et saada kogemusi käitumiseks pingeolukorras ühise tiimina. Reval Ohutuskeskuse poolt läbiviidud koolituse käigus omandasime lisaks meeskonnatöö arendamisele ka hulgaliselt praktilisi teadmisi ja oskusi käitumiseks veeõnnetuste korral. 

Vaimse tervise teema käsitlusel arutlesime koos psühhoterapeut Imbi Viirokiga selle üle, kuidas tulla toime stressirohkete situatsioonidega nii tööl kui kodus ja säilitada positiivne mõtlemine igas päevas. 

Ohutus

Ohutus on Saint-Gobain kontsernis väga olulisel kohal kogu ettevõtte strateegias.  EHS päev on selleks ellu kutsutud, et teemale rohkem tähelepanu pöörata ja ühiselt arutada, mis meil on juba hästi ja mida saaksime veel paremini teha. Kõlama jäi üleskutse olla nii enda kui ka kaastöötataje suhtes tähelepanelikumad ja hoolsamad ning märgata rohkem ohtlikke olukordi ja nendest õigeaegselt teavitada. 

Hoolime endast ja oma kaaslastest iga päev!