weber AK

Antiikkrohv

weber AK jäme antiikkrohv on valgel tsemendil põhinev dekoratiivne tsementkrohv nii sise- kui ka välispindadele. Kasutatakse nn kindakrohvi tegemiseks. Värskelt pinnale kantud segu võib viimistleda nt harjaga. Täitetera suurus kuni 1,5 mm.

weber antiikkrohvid sobivad kuumade pindade nagu ahjud, soojad müürid, korstnajalad jmt viimistlemiseks, kuid toodet saab kasutada ka välistingimustes, näiteks korstnapitsi krohvimiseks. Toode leiab peamiselt kasutust sisetingimustes, sisekujunduse elemendina.

  • Nägus
  • Universaalne
  • Lihtne paigaldada

ENNE KASUTAMIST
Aluspind tuleb puhastada naket takistavatest ainetest ja kihtidest (nt värv, tolm, lahtised ja kahjustunud segukihid jne). Köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) viimistlemisel peavad aluspinnad olema eelnevalt toatemperatuurile maha jahtunud.

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 4...4,8 l/20 kg. Segada trelli ja vispliga, segamisaeg 3 minutit. Enne seinale kandmist tuleb segul lasta 15 minutit seista ja siis uuesti segada. Valmis segu tuleb kasutada 3 tunni jooksul alates vee lisamisest. Segunõud ja tööriistad peavad olema puhtad ja roostevabad. weber AK-d võib pinnale kanda käsitsi kummipõhjalise krohvihõõrutiga või pahtlipritsiga. Lõpliku viimistlus tehakse käsitsi. Sileda aluspinna korral võib AK krohvihõõritutiga siledaks viimistleda. Omanäolise ja visuaalselt huvitavama pinna saamiseks võib weber AK pinna viimistleda harjaga, käega, kelluga või mõne muu vahendi või tööriistada. Segu kopeerib aluspinna reljeefi ja struktuuri. weber AK-või pinnale kanda ka krohvipritsiga ja lõppviimistluse võib jätta pritspinnaks. Pritspinna tegemisel mõjutavad lõpptulemust segu konsistents, krohvipritsi suudme läbimõõt ning õhu pealevoolu hulk ja surve. Märkus: enne suurema töö ettevõtmist on soovitatav teha väike proovitöö ja selle põhjal hinnata, millist lõpptulemust soovitakse saada.

JÄRELHOOLDUS
Vältida krohvitud pinna liiga kiirest kuivamist. Viimistletud sein tuleb kaitsta otsese päikese, tuule ja sademte eest.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.

Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ning 2 päeva pärast seda peab aluspinna-, segu- ja õhu temperatuur olema vähemalt + 5...+10 °C
Pakend 20 kg
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 4…6 kg/m²
Segukihi paksus 3...6 mm
Veekogus segamisel 4...4,8 l/20kg
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,17 (SFS-EN 1015-19)
Täiteaine, purustatud lubjakivi, tera suurused weber AK: kuni 1,5 mm
Sideaine Valge tsement
Kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Värvus Valge
Tooteleht printimiseks

weber AK (PDF - 699,87 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber AK (PDF - 1,1 MB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber AK