weber TT

weber TT

weber TT on tsemendibaasil tasandussegu kiviseinte esmaseks tasandamiseks, vanade krohvipindade tasandamiseks ja renoveerimiseks, köetavate pindade (tulemüürid, suitsulõõrid) krohvimiseks. Soodne ja kergesti käsitsetav ”tee-ise” lahendus. Ühe kihina saab peale kanda 2...10 mm.

  • Niiskuskindel
  • Külmakindel
  • Kuumakindel
  • Kerge paigaldada

ENNE KASUTAMIST
Pahteldatav sein peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ning lahtised või lagunevad aluspinnakihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu seinale kandmist aluspinda niisutada ja/või vajadusel kruntida universaalse immutuskrundiga weberprim 811. Ei sobi pehmete lubikrohvidega / kipskrohvidega ega polümeerse pahtliga tasandatud aluspindadele.

TÖÖJUHISED
weber TT kantakse seinale kas käsitsi või krohvipumbaga. Käsitsi seinale kandmiseks kasutatakse laia terasliipi. Kihipaksus ühes kihis kandmisel peab jääma vahemikku 2...10 mm. Segu tuleb seinal tasandada kohe, korrigeerimiseks on aega u 10...20 minutit. Mahukamate pahteldamistööde korral sobib segu seinale kandmiseks kruvipump (mitte läbivoolusegisti). Sõltuvalt aluspinna ebatasasuset kantakse seinale 1...2 kihti weber TT-d.

JÄRELHOOLDUS
Kuivades ja soojades oludes on soovitatav krohvitud pinda vajadusel 1-2 ööpäeva jooksul niisutada.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: ee.weber

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm u 1,4 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 2-10 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 30 mm
Veekogus segamisel 5...5,5 l/25 kg
Survetugevus 28p >6 MPa (EN 1015-11)
Sideaine tsement
Täiteaine liiv, terasuurus < 1 mm
Kasutusaeg 4 h vee lisamisest
Värvus Hall
Lisainfo Kuumakindel, veekindel, ei ole vettpidav
Tooteleht printimiseks

weber TT (PDF - 316,37 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber TT (PDF - 156,02 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber TT