Usaldusväärne ja vettpidav vuukideta hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioonid
Bituumen

Vettpidava vundamendi hüdroisolatsiooni ehitamise oluliseks lähtepunktiks on vundamendikonstruktsiooni veekoormuse kindlaksmääramine. Arvestusliku veekoormuse järgi määratakse hüdroisolatsiooni minimaalne kihipaksus.

Tööde teostamist alustatakse aluspindade korralikust kruntimisest bituumenemulsiooniga weber.tec 901, mida tuleb veega lahjendada vahekorras 1:10 (joonis 7). weber.tec 901 on lahusteid mittesisaldav bituumenemulsioon, mis on ette nähtud kuivade või kergelt niiskete aluspindade kruntimiseks enne bituumen hüdroisolatsioonmaterjalide pealekandmist. Lahjendatuna on weber.tec 901 kulu 15...30 ml/m2 ning kuivamisaeg umbes 2 tundi.

Pärast nakkekrundi kuivamist tuleb kõik konstruktsiooni paisumisvuugid allpool maapinda isoleerida hüdroisolatsioonilindiga weber.tec Superflex B240. Paigaldamiseks kasutada hüdroisolatsioonimassi, mis tuleks kanda paisumisvuugi mõlemale servale ning selle sisse suruda lint. Seejärel katta lint pealtpoolt järjekordselt bituumenmassiga (joonis 14...17). weber.tec Superflex 10 kulu lindi paigaldamisel on u 2,0 l/m.

Kogu vundamendi seinte ja põrandapinna hüdroisolatsioon tehakse samuti materjaliga weber.tec Superflex 10, mis on kahekomponentne, ülielastne, lahustivaba bituumenmass. Toode on vastupidav kõigile pinnases leiduvatele aktiivsetele kemikaalidele ning sobiv allpool maapinda paiknevate hoonekonstruktsioonide pikaajaliseks ja usaldusväärseks hüdroisolatsiooniks.

weber.tec Superflex 10 aluspinnale kandmist tuleks alustada nakkekihi paigaldamisest (kihi paksus mitte üle 1 mm). Selleks tuleb siluriga suruda tugevasti bituumenmassi vastu aluspinda, et täita poorid täielikult ja tagada 100% nakkumine aluspinnaga järgnevatele kihtidele.

Järgnevalt paigaldatakse esimene hüdroisolatsioonikiht paksusega kuni 3 mm, mis tagab konstruktsiooni kaitse pinnaseniiskuse ja mitte hüdrostaatilist rõhku tekitavates konstruktsioonides.

Vundamendile hüdrostaatilist rõhku avaldava põhjavee või pinnasesse koguneva vee eest kaitsva hüdroisolatsiooni ehitamisel tuleb esimesele värskele weber.tec Superflex 10 kihile paigaldada armeerimiskangas weber 397 ning pärast esimese kihi kuivamist (tavatingimustes 24 tundi) kanda armeeritud kihile veel peale, 2...3 mm paksune hüdroisolatsioonikiht. Samuti tuleb tasandada ja siluda kõik sise- ja välisnurgad ning torustiku läbiviigukohad.

Torude läbiviigukohtades on soovitatav hüdrostaatilist rõhku avaldava vee kaitseks hüdroisolatsiooni ehitamisel kasutada lamineeritud mansetiga valmiselemente, mis tagavad nurkade kvaliteetse isolatsiooni.

Tagasitäide teha mitte varem kui 3 päeva pärast tööde lõpetamist (ei tohi kasutada ehitusjäätmeid – need võivad hüdroisolatsioonikihti kahjustada).

Hüdroisolatsiooni kaitseks ja vundamendi soojustamiseks on soovitatav kleepida soojusisolatsioonplaadid (liimida weber.tec Superflex 10-ga) või kasutada vundamendi kaitseks mõeldud matti weber. sys 983.