Väiksema keskkonnamõjuga põrandasegud

Weberi põrandasegud

Kliima soojenemisest räägitakse palju: ÜRO kliimakonverents Pariisis, automootorite CO2 emissiooni pettused, Eesti põlevkivienergeetika kõrge süsihappegaasi emissioon, kui nimetada vaid mõnda suuremat teemat läinud aastast. Põhiliseks süüdlaseks peetakse CO2  kontsentratsiooni  kasvu atmosfääris, mille taga on eelkõige fossiilsete kütuste (nafta, maagaas, kivisüsi, põlevkivi) järjest kasvav põletamine. Vähem teatakse aga ehitustööstuse poolt põhjustatud keskkonna koormusest - ainuüksi tsemenditööstusest  pärineb u 5% kogu maailma CO2 heitekogusest.

Nii on ka tsementisisaldavate kuivsegude keskkonnamõju oluline ja seejuures mõõdetav. EPD (Environmental Product Declaration) ehk maakeeli toote keskkonnadeklaratsioon kajastab toote elutsükli hindamise tulemusi. Lähtudes rahvusvahelistest standarditest (EN 15804 ja ISO 21930), võetakse olelusringi hindamisel rangel ja teaduslikul viisil arvesse kogu energia-, vee- ja loodusvarade kasutus, heide õhku, pinnasesse ja vette ning reostuse ja jäätmete teke. Olelusringi hindamismeetodid on parimad teaduspõhised vahendid ehitustoodete ja hoonete keskkonnamõjude hindamiseks. Weber alustas Skandinaaviamaades jätkusuutlike isevalguvate põrandasegude projektiga 2012. aastal. Esmalt hinnati olemasolevaid tooteid ja seejärel vaadati üle võimalused neis CO2 jalajälje vähendamiseks.  Nagu eelpool juba vihjatud, siis peamiseks mõjutajaks on tsement ja seetõttu otsiti eelkõige ökonoomsemaid tsementsideainete kombinatsioone. Samuti vaadati üle teised segu komponendid (isevalguvates segudes kuni 30(!) erinevat koostisosa), pakendid, toodete säilivusaeg, logistilised lahendused jne.

Paremad omadused ja pikem säilivusaeg

Mitmeaastase arendustöö tulemusel on alates sellest aastast saadaval ka Eesti turul nö rohelisemad ja parendatud omadustega segud. weber.floor 110 FINE on isevalguv ja -tasanduv segu betoonpõrandate peentasanduseks (4-30 mm kihina) põrandakatte alla sisetingimustes. weber.vetonit 120 RENO on kiirkivistuv fiiberkiududega isevalguv ja -tasanduv segu problemaatiliste alupindadele, eelkõige nõrkade ebastabiilsete ja ebatasaste põrandate tasandamiseks (5-30 mm kihina) sisetingimustes. Kui aluspinnaga pole võimalik naket saavutada, saab segu kasutada ka ujuvpõrandate ehituseks. Mõlemad tooted vastavad madalaimatele emissiooniklassifikatsioonidele M1 ja EC 1PLUS ning tooted omavad CE ja EPD sertifikaate. Vähemtähtis pole ka ühe aastani pikenenud säilivusaeg. Nii weberfloor 110 FINE kui weberfloor 200 RAPID seguga tasandatud pinna siledus võimaldab täiendava pahteldamiseta paigaldada aluspinna suhtes nõudlikke põrandakatteid nagu vaip, PVC, linoleum.

Tasasem ja paigaldusvalmis aluspõrand

Põranda tasasus pole ainus efekt mis saavutatakse.  Nimelt võib ka aastaid pärast PVC ehk vinüülkatte paigaldamist hoone sisekliima muutuda tervisele ohtlikuks, kui värskele betoonpõrandale on kate liiga vara liimitud. Betooni aluselisus (pH üle 12,5) koos jääkniiskusega võivad liimi lahustada ja nii võivad  tekkida ebameeldivat lõhna põhjustavad toksilised ühendid. Selliseid juhtumeid on Eestiski olnud ja eriti problemaatiline on see lasteaedade, koolide puhul.  Aastatepikkused katsed näitavad, et juba 5 mm kiht Weberi isevalguvat põrandasegu (pH u 10,5) aitab eelkirjeldatud probleeme ära hoida. Samas on oluline, et betooni suhteline niiskus oleks alla 93%.  Kuna pH puhul on tegemist kümnendlogaritmiga, siis skaala üks ühik näitab 10-kordset erinevust, seega 2 ühiku võrra väiksem pH (12,5 vs 10,5) tähendab tegelikult 100 kordset vahet .