Weberi tootekoolituste teemad

  • Kergkruus – kasutusotstarve ning kasutamisjuhised

  • Plokitooted - kus ja kuidas kasutada, konstruktsioonide lahendused, Fibo ja Leca plokkidest hoonete projekteerimine

  • Korsten – nõuded korsntale ja õiged konstruktiivsed lahendused

  • Pahtlid ja seinatasandussegud – tooted, lahendused, kasutusjuhised

  • Plaatimistooted – tooted, lahendused, kasutusjuhised

  • Fassaad – tooted, lahendused, kasutusjuhised

  • Põrandatasandussegud – tooted, lahendused, kasutusjuhised

  • Müürisegud ja betoonid – tooted, lahendused, kasutusjuhised

  • Basseinide hüdroisolatsioonitööd ja viimistlemine – materjalid, konstruktiivsed lahendused, tööde teostamine

  • Terrasside, rõdude ja lodžade hüdroisolatsioonitööd ja viimistlemine – materjalid, konstruktiivsed lahendused, tööde teostamine.

Kus koolitused toimuvad?

Koolitused toimuvad Weberi koolituskeskuses, millest üks asub kuivsegude tehases Aravetel ja teine Tallinna kontoris Peterburi tee 75.

Kokkuleppel teeme koolitusi ka kliendi juures. Samuti käivad meie spetsialistid kutsehariduskeskustes, kutsekoolides, (üli)koolides jne