weber JB 600/3P

Weber Estonia


 

Talvine jootebetoon C50/60 (R4-klass)

weber JB 600/3 P on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv talvine jootebetoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Betooni tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C ilma täiendava lisasoojendamiseta. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tasandamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonna-klassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).
 

 
  • Kasutatav kuni  –15 °C  kraadini
  • Väga kõrge soola- ja külmakindlus
  • Kiire survetugevuse kasv
  • Pumbatav
  • Hästi valguv ja isetihenev

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspind puhastatakse jääst ja lumest ning naket takistavatest ainetest. Parim nakkumine saavutatakse kareda pinnalise või rihveldatud betooniga. Aluspind ei tohi olla valamise alguses jäätunud (peab olema “+” temperatuuril). Seadmete ankurdamisel kasutatava tsingitud terase pind peab olema passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikku. Terase ümber tekkinud vesiniku kiht võib nõrgendada terase ja betooni vahelist naket. Tsingitud terase passiveerimine kestab temperatuuril +15..+20 °C  2-3 nädalat ja 0..+ 5 °C juures 5...6 nädalat. Ebakindluse vältimiseks on soovitav teha kontrollkatse. Passiveerimist võib sooritada ka kromeerimise teel.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Kuivsegu (25 kg) segada 2,6…2,9 liitri puhta veega sobiva plastsuseni. Segamiseks kasutada betoonisegistit või trelli külge kinnitatud visplit. Segamisnõusse mõõdetakse miinimum veekogus ja lisatakse tasasel segamisel kuivaine. Esialgse segamise järel (u 2 minutit) kontrollitakse segu plastsus ja vajadusel lisatakse ülejäänud vesi. Maksimaalset lubatud veekogust ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust ja suurendab kuivamiskahanemist ning põhjustab segu settimist.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Segatud talvine valubetoon on kasutamiskõlblik u 30 minutit. Parima paisumisefekti saavutamiseks tuleks valu sooritada võimalikult kiiresti peale veega segamist. 
Valu tehakse raketise ühelt küljelt. Vajadusel võib segu voolavust parandada torkimise või nõrga vibreerimisega. 
Kui üle 10 cm paksust valu soovitakse teha ühe kihina, siis tuleks settimise vältimiseks kasutada võimalikult jäika betooni.
Valmis massi võib lisada ka 15% tolmuvaba kivipuru fraktsiooniga 5..10 mm  (3,5 kg kivipuru / 25 kg kuivsegu).
Valutöid võib teha ka mitmes kihis nii, et pealmise kihi valamine toimub alles 1 ööpäeva möödudes alumise kihi tegemisest. Seejuures tuleb iga alumise kihi pelispind karestada.

JÄRELHOOLDUS

Järelhooldusega alustatakse koheselt peale valamist kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest näit: kilega kinni katmine või siis aurumist takistava ainega pindamisi vähemalt 7 ööpäeva vältel.

Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
Veekulu 10,5..11,5% (2,6...2,9 l/25 kg kuivsegule)
Valmissegu kogus u 480 l/1000 kg
Kasutusaeg u 30 min
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained, samuti külmalisand
Nakketugevus

> 2,0 Mpa (EN 1542)

Survetugevusklass

C50/60-4 (EN 206);

R4 (EN 1504-3)

1 ööpäev u 2 MPa (-5°C EN 12190)
u 1 MPa (-15°C EN 12190)
7 ööpäeva u 30 MPa (-5°C EN 12190)
u 10 MPa (-15°C EN 12190)
28 ööpäeva

u 45 MPa (-5°C EN 12190)

u 20 MPa (-15°C EN 12190)

Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus

XF2 JA XF3 (Soola- ja külmakindlus) (SS137244 meetod A)

> 2,0 Mpa (EN 13687-1)

Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2...6% 
Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
Kapilaarne veeimavus ≤ 0.5 kg/(m2 *h0.5) (SFS-EN 13057)  
Tihedus u 2200 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Mahu muutus  u +1% kivitusmise algfaasis  
Keskkonnaklassid XF3,  XF2, XC4, XS3, XD3,  XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3 (EN 206)