weber REP 36

Weber Estonia

Kiirkivinev remontbetoon, > 45 MPa (R4 klass)

weber REP 36 on soola- ja ilmastikukindel, kiirkivinev fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. weber REP 36 sobib kasutamiseks väga nõudlikes betoon konstruktsioonides, mille survetugevus on 30...50 MPa. 

  • Kõrge soolakindlus
  • Kõrge külmakindlus
  • Kiiresti kivistuv
  • Pragunemiskindel
  • Väike mahukahanemine
  • Pumbatav

ENNE KASUTAMIST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari) ning kaetakse armatuuri korrosioonikaitsega weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg.  Õhu ja aluspinna minimaalne lubatud temperatuur  on +5 ºC, optimaalne temperatuuri vahemik töödeks on +10... 20 ºC. 

TÖÖKÄIK

Kotitäis (25 kg) kuivsegu weber REP 36 segatakse 2,8...3,0 liitri puhta veega. Segamine toimub kahes etapis: esmalt mõõdetakse segamisnõusse minimaalne veehulk ja lisatakse kuivsegu, seejuures kogu aeg segades. Nii saadakse ühtlane tummine mass, millel lastakse seista 10 minutit. Seejärel segatakse uuesti ja vajadusel lisatakse lõplik kogus vett. Vett ei tohi üle doseerida! Vee temperatuur peaks olema soovitatavalt vahemikus + 10...+30 oC ja valitud nii, et lõpptemperatuur valmis massil oleks +10...+20 oC. Valmis segu kasutusaeg on orienteeruvalt 1 tund.

Tasandustöödega pealekantava ühe segukihi paksus on 10...100 mm. Aluspind peab olema niiske ning esmalt pealekantav kiht tuleks aluspinda kanda jõuliselt harjates, et saavutada hea nake remontbetooni ja alusbetooni vahel. Kui teostatakse mitmekihilist valamist siis peab hoolikalt teostama nakkekihi iga kihi paigaldamisel. Väga mahukatel töödel on võimalik kasutada ka weber SB 45 Rajatistebetooni C35/45-8. Mõlemal juhul on tooted pumbatavad.

PRAKTILISED NÕUANDED

Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 5 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamis-šokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
Veekulu 3,0 l/25 kg kuivsegule
Valmissegu kogus u 12 l/25kg (u 500 l/1000 kg)
Kasutusaeg u 1 tund
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemisest takistavad ained
Nakketugevus

> 1,5 Mpa

Survetugevusklass R4 (EN 1504-3)
Nakketugevus > 1,5 MPa (EN 1542)
Survetugevus 1p. u 20 MPa (EN 12190)
Survetugevus 7p. u 40 MPa (EN 12190)
Survetugevus 28p. > 45 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine > 1,5 MPa (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola-ja Külmakindel (EN 13687-1)
Õhusisaldus 6...12% (EN 1015-17)
Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2000 kg/m³
Keskkonnaklassid XC4, XS3, XD3, XF4, XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3

Referentsid

Jändja paisu renoveerimine
Eribetoonid

Jändja pais

Lagunenud betoonist tamm taastati täieulatuslikult remontbetooniga.

Jüri ujula
Kõik plaatimise ja veetõkke tooted ning lahendused

Jüri spordihoone ujula renoveerimine

Renoveerimise käigus uuendati ujula laed, seinad, põrandad, laste bassein ning aurusaun. Tegemist oli küllaltki mahuka ja keeruka tööga, kus tuli väga hoolikalt kaaluda, milliseid materjale ja ...

Seotud tooted weber REP 36