Jüri spordihoone ujula renoveerimine

2023 aastal renoveeriti Jüri alevikus Rae Spordikeskuse ujula.

Kuna aastatega olid mitmete konstruktsioonide seisukord muutunud väga halvaks, siis ainult keraamiliste plaatide väljavahetamisega tööd ei piirdunud. Vaja oli ette võtta palju enamat.

Renoveerimise käigus uuendati ujula laed, seinad, põrandad, laste bassein ning aurusaun. Tegemist oli küllaltki mahuka ja keeruka tööga, kus tuli väga hoolikalt kaaluda, milliseid materjale ja lahendusi kasutada. Weber oli siinkohal ainuke, kes suutis pakkuda terviklahenduse kõikideks tööde etappideks.

Renoveerimise käigus eemaldati kõik vanad keraamilised plaadid ja muud kahjustunud nõrgad aluspinnad. Kahjustunud konstruktsiooni osad taastati kiirkivineva remontbetooniga weber REP 36. Lisaks tasandati põrandad isevalguva kiirkivineva põrandatasandusseguga weber.floor 200 Rapid.

Kõik nurgad, põrand, seinad ja bassein kaeti väga elastse ning suurt veekoormust taluva kiirkivineva  2-komponentse hüdroisolatsiooniga weber.tec Superflex D2. Lisaks kasutati nurkades ja läbiviikude ümbruses elastset kiudkangast weber.tec 828

Kuna äravoolutrappide ümbrused olid eriti suure tähelepanu all, siis nende ümbruses ümbruses kasutati kõrge keemilise vastupidavusega EPO-baasil 2-komponentset hüdroisolatsioonimassi weber.tec 827S

Ka õige plaatimissegu valik oli väga tähtis. Kõik keraamilised plaadid paigaldati väga suure nakketugevusega ning väga suurt veekoormust taluva plaatimisseguga weber rock fix.

Kõik plaatide vahelised vuugid täideti väga kõrget keemilist koormust taluva epoksü vuugiseguga weber epox easy. Deformatsioonivuukides kasutati spetsiaalselt ujulatele ja veekeskustele väljatöötatud silikooni weber.fug 880.

Tööde teostaja: Hansaviimistluse OÜ