weberfloor 200 RAPID

weber.floor_200_RAPID_we_care_copy.jpg

Kiirkivistuv fiiberkiududega isetasanduv segu problemaatiliste alupindade tasandamiseks. Sobib nii käsitsi kui pumbaga paigaldamiseks ja põrandakütte korral. Kihipaksus 5...50 mm, ujuvpõrandana alates 20 mm. 

  • Elastne, sisaldab fiiberkiudusid
  • Tugev
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Väga hea töödeldavuse ja valguvusega
  • Sobib põrandakütte korral
  • Kiiresti kivinev
  • Väike CO2/süsiniku jalajälg

ENNE KASUTAMIST
Sobilik aluspind on (nõrk) betoon, puit, kipsplaat, vinüül, keraamilised plaadid jm materjalid, mille tõmbetugevus on > 0,5 MPa. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte) liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

TÖÖJUHISED
Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,0 liitri veega (20% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispliga vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20 kg kuivsegu kohta. Väikeste kallete tegemiseks võib veekogust ka vähendada. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja nõrgendab segu tugevust. Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +10…+25°C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema <90%. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 6...8 m, sõltuvalt pumba võimusest ja kihipaksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks ribadeks. Segu ühtlustamiseks kasutatakse ogarulli või laia pahtlilabidat. Tööriistad pesta kohe peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 1...3 h peale valamist, kui õhutemperatuur on 20°C. Põrandat võib lihvida ja vajadusel tasandada (nt weberfloor 3100) 3...4 tundi pärast valamist. Põrandakatte võib paigaldada 1...3 päeva pärast (kuni 30 mm kiht) kihipaksusest sõltuvalt. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega. weberfloor 200-ga tasandatud põranda võib katta keraamiliste- või kiviplaatidega, vaibaga, PVC või linoleumiga, parketiga (laminaat, kork, puit). Liimitava puitparketi paigaldamiseks tuleb kasutada elastseid SMP-põhiseid liime ja lähtuda parketitootja juhenditest. Ujuvpõrandate puhul paigaldada kate nädala jooksul peale valamist või katta nakkedispersiooni MD16 vesilahusega 1:5.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.

Kulunorm u 1,7 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 1...3 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 päeva (+20 °C, 50 % RH), 30 mm kiht
Segukihi paksus 5...30 mm, kuni 50 mm puhul pikem kuivamisaeg
Segukihi paksus ujuvpõrandana 20 mm alates
Veekogus segamisel 4,0 l/20 kg (20%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus 28 p 30 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Paindetugevusklass F 7 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 450 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv ja lubjakivijahu terasuurusega < 0,6 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg u 20 min vee lisamisest
Värvus Hall

Seotud tooted weberfloor 200 RAPID