weberfloor 3100

Põrandapahtel

Kasutatakse betoonpõrandate tasandamiseks sisetingimustes enne põrandakatte paigaldust. Sobib nii eramute, kontorite kui avalike hoonete põrandate pahteldamiseks ja tasandamiseks kuni 10 mm kihina. Tagab nõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Põrandapahtel on kaseiinivaba ning kuivanult tõrjub niiskust. Kuivseguna on vähetolmav.

  • Kiiresti kivinev
  • Tugev
  • Väga sile pealispind põrandakatte liimimiseks
  • Sobib põrandakütte korral
  • Hea töödeldavus

ENNE KASUTAMIST
Sobilik aluspind on betoon või tsemendil baseeruv tasandussegu, mille tõmbetugevus on > 0,5 MPa. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte) liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu krunditakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.

TÖÖJUHISED
Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 5,2 liitri puhta veega (26% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 2 minutit. Segumassi kasutusaeg on umbes 15 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust. Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast tasandamist vahemikus +10…+25°C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema < 95%. Paigaldamise päeval ja päev hiljem ei tohi põrandat koormata. Segu paigaldatakse laia pahtlilabida või segukammi abil. Töö teostatakse ilma katkestuseta kuni kogu pind on tasandatud. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 10...12 m, sõltuvalt pumba võimusest ja kihipaksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks osadeks. Tööriistad pesta kohe peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 2...4 tundi peale valamist, kui õhutemperatuur on 20°C. Põrandat võib vajadusel lihvida 4...6 tundi peale tasandamist. Põrand on katmiskuiv 24 h peale tööde lõppu, kui kuivamistingimused on head (+ 20°C, 50% RH). Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega.

PAISUMISVUUGID
Vajadusel lõigatakse paisumisvuugid niipea kui põrandal saab käia. Vuugid tehakse samadesse kohtadesse, kus aluspinna vuugidki või erinevate ruumide vahele. Vuugid täidetakse elastse vuugimaterjaliga.

LÕPPVIIMISTLUS

weber.floor 3100–ga tasandatud põranda võib katta keraamiliste või kivi- plaatidega, vaibaga, PVC või linoleumiga, parketiga (laminaat, kork, puit). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata katmata kujul. Juba 5 mm kiht tasandussegu kaitseb põrandakatet ja liimi alusbetooni leeliselise mõju eest

JÄRELHOOLDUS

Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.


 

Pakend 25 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunorm
u 1,5 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 24 h (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...10 mm
Veekogus segamisel 5,2 l/20 kg (26%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 350 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus Hall
Tooteleht printimiseks

weberfloor 3100 (PDF - 319,32 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weberfloor 3100 (PDF - 226,64 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weberfloor 3100 (PDF - 37,44 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weberfloor 3100