weberfloor 110 FINE

floor_110_FINE_we_care_copy.jpg

Käsitsi või pumbaga pinnale kantav ning isevalguv ja -tasanduv segu betoonpõrandate peentasanduseks põrandakatte alla. Sobib kasutamiseks ka põrandakütte korral. Kihipaksus 4...30 mm (lubatud kuni 50 mm, pikendab kuivamisaega)

  • Väga hea töödeldavuse ja valguvusega
  • Väga sile pealispind
  • Tugev
  • Sobib põrandakütte korral
  • Väike CO2 / süsiniku jalajälg

ENNE KASUTAMIST
Sobilik aluspind on betoon või tsemendil baseeruv tasandussegu, mille tõmbetugevus on > 1,0 MPa. Sobib ka plaaditud aluspind. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte) liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket tasanduskihis ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.

TÖÖJUHISED
Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20kg. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust. Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +10…+25°C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema <95%. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 6...8 m, sõltuvalt pumba võimusest ja kihipaksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks osadeks. Valatud segukihi ühtlustamiseks kasutatakse ogarulli või terasliibi. Tööriistad pesta koheselt peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 2...4 h peale valamist, kui õhutempetuur on 20°C ja suhteline õhuniiskus 50%. Põrandat võib lihvida ja vajadusel tasandada (nt weberfloor 3100) 2 päeva pärast valamist. Põrandakatte võib paigaldada 1...3 nädala pärast kihipaksusest sõltuvalt. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega. weberfloor 110-ga tasandatud põranda võib katta keraamiliste- või kiviplaatidega, vaibaga, PVC või linoleumiga, parketiga (laminaat, kork, puit). Liimitava puitparketi paigaldamiseks tuleb kasutada elastseid SMP-põhiseid liime ja lähtuda parketitootja juhenditest.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.

Pakend 20 kg
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kulunorm u 1,7 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 nädalat kihipakusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 4...30 mm (kuni 50 mm lubatud, pikem kuivamisaeg)
Veekogus segamisel 4,2 l/20 kg (21%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 450 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv ja lubjakivijahu terasuurusega < 0,6 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg u 20 min vee lisamisest
Värvus Hall

Seotud tooted weberfloor 110 FINE