weberfloor 6000

Kiirkivistuv põrandatasandusmass

weberfloor 6000 on kiiresti kivinev põrandatasandussegu, mis on mõeldud vannitubade, pesemisruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks sisetingimustes, kus on vajalik paks segukiht ja/või tuleb kujundada kaldeid. weberfloor 6000 sobib kasutamiseks põrandakütte korral. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. 

  • Kiiresti kivinev
  • Tugev
  • Väga hea töödeldavus
  • Tasandamiseks ja kallete tegemiseks paksemas kihis
  • Sobib põrandakütte korral
  • Katmiskuiv 15 tundi pärast valu

ENNE KASUTAMIST
Sobilikud aluspinnad weberfloor 6000-ga tasandamiseks on betoon, kergbetoon ja kipsplaat. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema > 0,5 MPa. Nõrga nakketugevusega aluspindadele valatakse terasarmatuuriga tugevdatud ujuvpõrand. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10…+25°C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber. vetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist.

TÖÖJUHISED
Kuivsegule lisatakse vett 8-9% ulatuses kaalust, st umbes 1,6...1,8 liitrit 20 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea. Kasutades küllaldase võimsusega trelli, segada hoolikalt 3 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida, valmis segu peab jääma märja mulla laadne. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul peale vee lisamist. Valmis segatud weberfloor 6000 kantakse aluspinnale terassiluriga, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Segu laiali ajamine, tasandamine ja pinna silumine tehakse ühe korraga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse täiteseguga. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 3 tundi peale tasandamist (+20°C), põrandakatte paigaldamist võib alustada 15 tundi pärast tasandamist, kui kuivamine toimub normaaltingimustel (20°C, 50% RH). weberfloor 6000-ga tasandatud põrandale võib otse paigaldada veetõkke (webertec 822). Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega. weberfloor 6000-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põranda-kattematerjalidega nagu näiteks keraamiline plaat, parkett, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab peentasandust (weberfloor 110 FINE või weberfloor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsa tuule ja ostsese intensiivse päikse eest.

OHUTUSTEAVE
Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.

Pakend 20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunorm u 1,8 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Kuivamisaeg: käimiskuiv 3 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 15 h, sõltub kihipaksusest ja keskkonnast
Segukihi paksus 10...250 mm
Segukihi paksus ujuvpõrandana 30...250 mm
Veekogus segamisel 1,6...1,8 l/20 kg (8...9%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv, terasuurus < 2,0 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Värvus Hall
Tooteleht printimiseks

weberfloor 6000 (PDF - 377,18 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weberfloor 6000 (PDF - 325,58 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weberfloor 6000 (PDF - 37,41 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weberfloor 6000