weber rock fix

Elastne plaatimissegu sise- ja välistingimustesse

Plaatimissegu sise- ja välistingimustesse väheimavate ja suurte plaatide paigaldamiseks

Kõrgkvaliteediline suure nakketugevusega plaatimissegu sise- ja välistingimustesse väheimavate ja suurte plaatide paigaldamiseks Sobib eriti suurte plaatide (ka väheimavate klinker- ja täismassplaatide) ja suurt koormust vajavate pindade plaatimiseks!

  • Väheimavate (klinker)plaatide paigaldamiseks
  • Ilmastikukindel (rõdud, trepid, soklid, terrassid)
  • Hea kandevõime, kasutatav raskesti koormatud põrandatel
  • Vuukimine 12 tundi pärast paigaldamist  (+23 °C)
  • Ei tolma - "Low dust" toode

ENNE KASUTAMIST
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 5ºC.
Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett. Veekulu on 4,4 - 5,2 l/20 kg kohta. Segu segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimissegu kasutusaeg on 3 tundi vee lisamisest.

TÖÖJUHISED
Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10-15 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 10 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega, horisontaalsed vuugivahed tehakse vuuginööri abil. Nöör eemaldatakse pärast segu kõvenemist. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nakke korral on peaaegu terve plaadi tagumine külg kaetud seguga: seinaplaatide puhul 80% ja põrandaplaatidel 90%. Suurte (≥ 30 × 30 cm) plaatide plaatimisel tuleb segu vajaduse korral kanda ka plaadi nakkepinnale (= kahekordne kinnitus). Basseinides ja välitingimustes tuleb plaatide kinnitamiseks alati kasutada kahekordset kinnitust. 
Plaaditud põrandale ei tohi astuda varem kui 12 tunni pärast. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

 

Materjali kulu

3 kg/m² ;  9x6x6mm plaatimiskammiga

5 kg/m² ;  R15/20 ümara plaatimiskammiga

Veekulu u 4,4...5,2 l / 20 kg (= 0,22...0,26 l/kg)
Segu avatud aeg umbes 20 min
Sega kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Kivistumine enne vuukimist 12 tundi (+23 °C), tihedad aluspinnad ( nt. veetõked) 24 tunni pärast
Kivistumisaeg kuni kerge koormamiseni 2 päeva (+23°C)
Täielik kivistumine 2 nädalat (T=23 °C, RH 50%)
Sideaine Tsement
Nakketugevus > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Klassifikatsioon C2 (EN 12004)
Värvus Hall
Tuletundlikus A1
Külmakindlus Jah
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg
Toote sertifikaadid CE, M1, EPD

Seotud tooted weber rock fix