weber REP 975

Weber Estonia

Tasandusbetoon >15 MPa (R2-klass)

Külmakindel halli värvusega  R2 tugevusklassile vastav tasandusbetoon (tera suurus > 1,2 mm), mida kasutatakse betoonkonstruktsioonide silumisel, pragude ja ebatasasuste täitmisel ning pooride sulgemisel vastavalt standardis EN 1504 olevates betooni remontimise printsiipidest  3.1 (Betooni taastamine käsitsi paigaldamisega) ja 3.3. (Betooni taastamine pritsmördi või –betooniga). 

Toode on ilmastiku- ja külmakindel ning, mida saab paigaldada käsitsi kui ka pumbaga. 

weber REP 975 vastab EN 1504-3  standardi R2 klassile ja see pakub betoonile täiendavat tugevust, kaitset ning takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi pääsemist alusbetooni

  • Polümeermodifitseeritud (PMC) tasandusbetoon
  • Maksimaalne tera suurus > 1,2 mm
  • Takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi (CO2) pääsu alusbetooni
  • Pihustatav ja käsitsi paigaldatav

ENNE PAIGALDUST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari). Kohe pärast puhastamist kaetakse teras kaitsekihiga weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskkonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Minimaalne lubatud temperatuur on +5 ºC.

TÖÖKÄIK

Kotitäis (20kg) kuivsegu weber REP 975 segatakse 3,2 liitri puhta veega. Segamine toimub kahes etapis: esmalt mõõdetakse segamisnõusse minimaalne veehulk ja lisatakse kuivsegu, seejuures kogu aeg segades. Nii saadakse ühtlane tummine mass, millel lastakse seista 10 minutit. Seejärel segatakse uuesti ja vajadusel lisatakse lõplik kogus vett. Vett ei tohi üle doseerida! Valmis segatud segu kasutusaeg on 45 minutit.

Segu paigaldamise minimaalne temperatuur on +5 ° C. weber REP 975 saab paigaldada pihustades kui ka krohvimise meetodil käsitsi. Pind tasandatakse krohvimis liibiga ja vajadusel silutakse hõõrutiga või tehakse pinna struktuur harjamisega. Pinna võib jätta hiljem katmata.

 

PRAKTILISED NÕUANDED

Värskelt töödeldud pindasid kaitstakse liiga kiire kuivamise eest, seda eriti otsese päikese valguse ja tugeva tuule korral. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (nt varikatusega).

Kulunorm u 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 3...10 mm
Veekulu 3,2 l/20 kg
Valmissegu kogus u 13,6 l/20kg kuivsegust
Kasutusaeg u 45 minutit
Sideaine Kiirkivinev tsement (CEM II A 42,5 R), polümeerid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi, terasuusrusega 0-1,2 mm
Lisandid Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,0 MPa (EN 1542)
Survetugevus >15 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >0,8 MPa (EN 12617-4), nakketugevus pärast katset
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Kloriidide sisaldus <0,05% (EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus <0,5kg/(m2*h0,5) (EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg

Seotud tooted weber REP 975