Naabrist parem 2020 - põranda valamine

Weber Estonia

Weber (Saint-Gobain Eesti ASi äriüksus) teeb koostööd 2020. aasta „Naabrist Parem“ telesaatega, kus koos teiste partneriga aitame saates osalevatel tiimidel merekonteineritest elamud või suvemajad ehitada. Meie ülesandeks on leida ja pakkuda materjale ning lahendusi sisetöödeks: põrandate ehitamine, seinte ja lagede pahteldamine, plaatimine, hüdroisoleerimine jne.

Esimeses saates oli vaja leida lahendus, kuidas renoveerida konteinerite põrandad nii, et neile saaks paigaldada parketi, PVC, keraamilise plaadi või muu põrandakatte. Olukorra tegid keerulisemaks järgmised asjaolud:

  1. Konteineri kõrgus – see on üks olulisemaid tegureid, millega põrandate ehitamisel arvestada tuleb ning see seab suhteliselt kitsad piirid põrandalahendusele. Kuna konteineri puhaskõrgus on 2,40 m, siis iga põranda- ja laekiht vähendab hilisemat eluruumi kõrgust. Seega – kogu põrandakonstruktsioon peab olema võimalikult õhuke kuid samas tugev ja püsiv!
  2. Konteinerite konstruktsioonid, millesse saates osalejad peavad eluruumid või suvilad ehitama, ei ole sama tugevad ja jäigad kui kivimaja. Seega peab põrand jääma elastne, kuid samas ka tugev ja stabiilne.
  3. Olemasolevad põrandad on vineertahvlitest. Need on küll üldiselt heas seiskorras, kuid tahvlite vahelised vuugid on ebastabiilsed ja paljudes kohtades on vineer läbi vajunud. Seega peab lahendus olema universaalne: pragunemiskindel, tugeva nakkega, võimaldama ehitada erineva kihipaksusega põrandat.
  4. Põrandaküte: ehitatav õhuke põrand peab olema sobilik ka elektripõrandakütte paigaldamiseks.
  5. Tööde teostamine – kuna konteinereid ehitavad ümber inimesed, kel puudub varasem kokkupuude põrandatöödega, peab lahendus olema ka lihtsalt ehitatav!

Videoklipp 01.04.2020 saatest, kus toimus põrandate valamine

saate klipp 01.04.2020

Võttes arvesse eelpool kirjeldatud tegureid, on selge, et „tavaliste“ materjalide ja lahendustega vineerist konteineripõrandaid eluruumide jaoks ümber ei ehita. Kuna enamike põrandakattematerjalide paigaldamise tingimuseks on sile ja tugev aluspind, tuleb põranda ettevalmistamiseks kasutada eritooteid ja lahendusi. Weberil on sellisteks juhtudeks pakkuda kahel tootel põhinevat lahendust:

  1. weberfloor 3030: see on kiiresti kivinev fiiberkiudusid sisaldav isevalguv ja -tasanduv peen põrandasegu probleemsete aluspindade tasandamiseks ja remondiks. Kihipaksus 2…10 mm. weberfloor 3030 sobib vineer-, puit- ja kipsplaatpõranda, vana PVC-katte jt probleemsete aluspindade tasandamiseks. Tulemuseks sile, tugev ja pragunemiskindel põrandapind mistahes põrandakatte (PVC, vaip, parkett jne) alla. Enne põranda valamist tuleb aluspõrandalt kõik lahtised kihid ning naket takistavad osised eemaldada ning seejärel tolmuimejaga puhastada. Puhastatud aluspind tuleb kruntida nakkedispersiooniga webervetonit MD16. MD16-e põrandale kandmisel võib nakke parandamiseks dispersioonile puistata ka kuiva liiva. Peale nakkedispersiooni kuivamist paigaldatakse põrandale klaaskiud-armeerimisvõrk ja seejärel valatakse weberfloor 3030.
  1. weberfloor 200 RAPID: see on kiiresti kivinev fiiberkiudusid sisaldav isevalguv ja -tasanduv jämedam põrandasegu probleemsete aluspindade tasandamiseks ja remondiks. Kihipaksus 5...50 mm. Toode sobib puit- ja kipsplaatpõranda, vana keraamilise plaadi, vinüüli, PVC, (nõrga) betooni jt analoogsete põrandate tasandamiseks. weberfloor 200 RAPID sobib ka sõltumatu ja kerge ujuvpõranda valamiseks puitvahelagedel ning jäigale isolatsioonikihile. Tulemuseks sile, tugev ja pragunemiskindel põrandapind parketi ja keraamilise plaadi alla. PVC ja vaiba paigaldamiseks on soovitatav weberfloor 200 RAPID-iga valatud põrandapind pahteldada weberfloor 3100-ga. Enne põranda valamist tuleb aluspõrandalt kõik lahtised kihid ning naket takistavad osised eemaldada ning seejärel tolmuimejaga puhastada. Puhastatud aluspind tuleb kruntida nakkedispersiooniga webervetonit MD16. Peale nakkedispersiooni kuivamist paigaldatakse põrandale klaaskiud-armeerimisvõrk ja seejärel valatakse weberfloor 200 RAPID.

 

Siledaid ja tugevaid põrandaid teile!