Moodulkorsten

Weber Estonia

Küttesüsteemide hooldus ja ohutus

Kütteseadmete rikkest sai 2022. aastal eluhoonetes alguse 22 ja mitteeluhoonetes 21 tulekahju.
Küttesüsteemi riketest alguse saanud tulekahjud olid seotud enamasti katkise/kulunud küttesüsteemi ...