Ehitamise planeerimine

Maja ehitamine ja planeerimine

Maja ehitamine ja kodu rajamine on paljudele peredele elu üks suuremaid soove ja unistusi. Ehitamine on kulukas ja aeganõudev  tegevus, seega hea ja oodatud lõpptulemuse saamiseks on soovitav kogu protsess põhjalikult läbi mõelda ning hoolikalt ette valmistada. Ehitatakse ju enamasti üks kord elus ja kulutatud raha eest soovitakse vastu saada maksimaalselt head tulemust. Ei taha ilmselt keegi olla olukorras kus peab tõdema, et raha kulus palju, aga loodetud tulemust ei tulnud ja see aeg, mis võiks kuluda uue kodu nautimisele, kulub hoopis probleemide lahendamisele.

Ehitamine algab projekteerimisest ja paljusid probleeme saab ennetada, kui suhtuda sellesse protsessi tõsiselt ning võtta selleks piisavalt aega. Kindel on see, et projektstaadiumis on alati odavam muudatusi teha, kui hiljem ehitusplatsil töid ringi tehes. Seinte projekteerimisel  on mõistlik lähtuda  Fibo ploki pikkuse ja kõrguse mõõtudest ning ukse- ja akneavade laiuste puhul tuleks lähtuda Fibo tüüpsilluste mõõtudest. Selline lähenemine võimaldab ehitada maja seinad praktiliselt plokke lõikamata, mis omakorda aitab kokku hoida ladumisele kuluvat aega ning vältida plokkide ülekulu.  

Müüritöödeks on vaja järgmiseid tooteid:

Weber-i tooted on välja töötatud üksteisega konstruktsioonides hästi koos toimima, neid on lihtne kasutada ja toodete kõrge kvaliteet tagab suurepärase lõpptulemuse aastateks.

Lisaks laiale materjalivalikule pakub Weber  professionaalset nõustamist ja praktilisi koolitusi kõikidele ehitusega seotud sihtrühmadele, sest Weber-i eesmärgiks ei ole ainult kvaliteetsete materjalide pakkumine vaid leida parimad lahendused vastavalt klientide vajadustele.