Millest ehitada maja?

Fibo müüritis

Kõik, kes on endale kord maja ehitanud, on pidanud tegema palju valikuid: kuhu osta krunt? mitu ruutmeetrit peaks maja olema? kas ühe- või kahekordne maja? jne. Samal ajal tehakse valikuid ka materjalide osas: kas puitmaja, kivimaja, moodulmaja või betoonelementidest maja? Hea ja kvaliteetse tulemuse saamiseks on oluline, et projekt oleks läbimõeldud ning ehitaja oleks professionaalne ja usaldusväärne.

Suurem osa Eesti eramutest ehitatakse plokkidest. Plokk on väga universaalne materjal, võimaldades ehitada arhitektuurselt keerukaid hooneid. Eramu ehitamiseks peaks alati olemas olema põhjalik arhitektuurne ja insenertehniline projekt, kus on detailselt kirjas kõik ehitamiseks vajalik. Sellegipoolest tunnevad alles maja ehitamisest unistavad inimesed tihti huvi, millist plokki maja ehitamiseks kasutada. See on küll justkui lihtne küsimus, kuid mitte nii lihtne üheselt vastata, kuid sellegi poolest saab anda üldisi soovitusi. Esmalt saab välja tuua kolm olulisemat punkti, mida tuleb ploki valikul arvestada:

  • Kas maja on ühe või mitme korrusega?
  • Kui suur on kandvate seinte vahekaugus?
  • Kui suured aknad-uksed on seintes?

Loomulikult on tegureid teisigi, kuid need kolm küsimust saavad ploki valikul üldjuhul määravaks. Kõige õigem vastus küsimusele “millist plokki kasutada” on selline: projekteerija ütleb, millise paksuse ja tugevusega plokk sobib. Kuna tegemist on kandekonstruktsiooniga, siis ainult kellegi tuttava ehitusmehe ütlusest “ma olen koguaeg nii teinud” ei piisa. Kui aga alles unistate oma majast või olemasoleva ümberehitusest, siis esialgsete plaanide koostamisel võib lähtuda järgmistest põhimõtetest:

Ühekordne maja

Lihtsa ühekordse maja, mille seina kõrgus on umbes 2,5-3,0 m ja kandvate seinte vahekaugus jääb 6 m piiresse, võib üldjuhul ehitada 200 mm paksustest Fibo3 ja Fibo5 plokkidest. 

Pooleteist-kordne maja

1,5-kordse maja ehitamiseks sobivad enamasti sobivad 200 mm Fibo3 ja Fibo5 plokid. Kui aga esimese korruse kandvad seinad on teineteisest kaugemal kui 6 m, võiks esialgse eskiisi kindluse mõttes teha 250 mm paksuse plokiga.

Kahekordne maja

Väiksemate 2-kordsete majade ehitamiseks sobivade reeglina 200 mm Fibo3 ja Fibo5 plokid. Kui aga kandvate seinte vahekaugus ületab 6 m ja akende laius on >2,5 m, tasuks esimene korrus kohe arvestada 250 mm plokiga. Teise korruse ehitamiseks võivad 200 mm plokid sobida. 

Korrusmaja

Alates 2,5-kordse maja seinad võib kohe kavandada nii: esimene korrus 300 mm, teine korrus 250 mm ja kolmas 200 mm plokist. 

Vundamentide ehitamiseks sobivad mõlema tugevusega plokid: 3 MPa ja 5 MPa.

Märkus:

Eeltoodud nõuanded on siiski vaid soovitused, mis põhinevad praktikas enimlevinud lahendustel. Tihti tekib olukordi, kus müüritise raskelt koormatud tsoonid (nt. silluste, talade ja tugipostide all) peab laduma tugevamast plokist: üldlevinud Fibo 3 MPa asemel hoopis Fibo 5 MPa.

Kontakt

Kui mõni küsimus jäi veel vastamata või töö käigus tekib küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie plokitoodete tootejuhiga Margus Tint margus.tint@saint-gobain.com, tel.  +372 504 4075