Energiasääst välisseinte valikul

Energiasääst

Energia kokkuhoid ja üha rangemaks muutuvad soojapidavuse nõuded on märksõnadeks, millest tuleb lähtuda energiasäästlike hoonete välisseinte lahenduste valikul, sest täna projekteeritud ja ehitatud hooned peavad vastama ka aastate pärast kehtivatele soojapidavuse normidele. Samas peaksid lahendused olema hinnalt mitte kallid, lihtsasti teostatavad ning püsima võimalikult väikeste ekspluatatsiooni kuludega aastakümneid. 

Juuresoleval joonisel on välja toodud soojakaod läbi erinevate piirete ja konstruktsioonide. Selle joonise abil on hea näha ja lihtne aru saada, et sellest on vähe abi, kui teha majale hästi soojapidavad seinad, aga hoida kokku katuse soojustamiselt ja kasutada halva soojapidavusega aknaid - seega soojapidavuse seisukohast tuleb hoonet käsitleda kui tervikut.

Piirete soojapidevus (Fibo plokk + EPS)

Konstruktsioon      U-arv (W/m²K)  
Fibo 3 MPa 200 + EPS 60, 100 mm   0,271
Fibo 3 MPa 200 + EPS 60, 150 mm 0,202
Fibo 3 MPa 200 + EPS 60, 200 mm  0,162
Fibo 3 MPa 200 + EPS 60, 220 mm 0,149
Fibo 3 MPa 200 + EPS 60, 250 mm 0,134

 

Piirete soojapidavus (Fibo plokk + Isover vill)

Konstruktsioon   U-arv (W/m²K) 
Fibo 3 MPa 200 + Isover FS30, 100 mm    0,257
Fibo 3 MPa 200 + Isover FS30, 150 mm 0,191
Fibo 3 MPa 200 + Isover FS30, 200 mm 0,152
Fibo 3 MPa 200 + Isover FS30, 220 mm 0,14
Fibo 3 MPa 200 + Isover FS30, 250 mm 0,126

 

Kuidas võrrelda seina terviklahenduse maksumusi?

Plokivaliku puhul on kindlasti olulise tähtsusega seina terviklahenduse maksumus, milles tuleb arvesse võtta plokid, segud, soojustus- ja viimistlusmaterjalid ning paigaldus. Ainult plokivõrdlus ei anna tõest tulemust.

Eraehitajast kliendi seisukohast saab kõige õigema võrdluspildi siis, kui võtta aluseks 150 m² üldpinnaga ühepereelamu materjalikomplekt ning teha hinnavõrdlus näiteks Fibo 3/200 mm + soojustus ja 500 mm laiustest poorbetoonplokkidest lahenduste vahel. Võttes arvesse kogu majakarbi (vundament, seinad, sillused, soojustus) materjalid selgub, et Fibo lahendus on ca 3 000 eurot poorbetoon lahendusest soodsam.

Paigalduse maksumust võrreldes on samuti Fibo plokkide ladumine soodsam, sest:

  • Fibo plokid on kaalult kergemad, näiteks Fibo 3/200 plokk on üle poole kergem 500 mm poorbetoonplokist, vastavalt 12 kg/tk või 24,5 kg/tk ning kergeid plokke on lihtsam ja seega soodsam laduda. Kaaluvahe hakkab eriti tunda andma müüri kerkides ja pikemaajalisel ladumisel. Fibo plokkidele täiendava soojustuse paigaldamine ei ole töömahukas ja maksab raskete plokkide ladumisest oluliselt vähem.
  • Fibo plokkidel ei ole kahjustusi (plokid jõuavad objektile tervetena) ning seega ei teki materjali ülekulu ega täiendavat lisatööd katkiste plokkide parandamisel või asendamisel. Poorbetoonplokkide puhul tuleb sellise täiendava lisatöö ja materjali kuluga kindlasti arvestada, sest plokid on rabedad ning aluste tõstmisega saavad plokid tihti kahjustada.

Lisaks tuleb teada tõsiasja, et poorbetoonplokkides on tingituna tootmisprotsessist ca 30% autoklaavset niiskust ja 500 mm laiuse seina väljakuivamine võta aega vähemalt 2–3 kütteperioodi ning senikaua ei vasta seina soojapidavus lubatud näitajatele. 

Kõike eelpooltoodut arvesse võttes võime kindlalt väita, et meie kliimas on Fibo + soojustus suurepärane välisseina lahendus, millel on head ehitusfüüsikalised omadused ja parim hinna kvaliteedi suhe. Selle väite parimaks tõestuseks on juba aastaid rahulolevad kliendid ja Fibo plokkide jätkuv liidripositsioon ehitusturul.

Loe lisaks