Tapp-liitega Fibo standardplokk

Tapp-liitega Fibo plokid

Erinevusteks eelmise „põlvkonna“ plokkidega on tapp-liide vertikaal vuugis

TAPP-LIITEGA VERTIKAALVUUK LÄHEB KOKKU ILMA MÜÜRISEGUTA

EFEKT: 

  • müürisegu kokkuhoid ja ladumise kiirus + seina sirge joone hoidmine
  • vähem vuuke
  • siledam seinapind
  • viimistlusmaterjalide kokkuhoid
 
MAKSUMUS JA EHITAMINE

EFEKT:

  • sein saab kiiremini valmis ja soodsamalt viimistletud
  • ehitusega saab hakkama ka tavainimene – ei pea ehitajat palkama

PAIGALDUSJUHIS

1. Segupeenar esimese plokirea all võib olla tavapärasest paksem, sellega saab korrigeerida põranda või vundamendi ebatasasust esimese plokirea paigaldamisel.

2. Aseta esimene plokk paika. 

3. Esimene plokirida tuleb hästi paika loodida, selleks kasuta loodi ja kummihaamrit. Esimese plokirea paigaldamise täpsusest sõltub edasise müüri ladumise kiirus ja kvaliteet. 

4. Peale 3-4 ploki paigaldamist kontrolli seina pika loodiga.

5. Seina nurkades, kus vertikaalvuugis tapp-liitega plokke omavahel siduda ei saa, täida vertikaal-vuuk müüriseguga.

6. Seina sidumiseks teise seinaga võib kasutada armatuurvarrast pikkusega ca 20 cm. Selle kinnitamiseks puuri valmis seina auk sügavusega ca 10 cm. Puuri ja armatuuri läbimõõdud võiksid olla võrdsed.

7. Aseta armatuurvarras puuritud auku ja painuta seda pisut ülespoole.

8. Keera armatuurvarras ploki peale.

9. Müüri armeerimiseks soovitame kasutada bi-armatuuri. Nurga armeerimisel lõika üks traat katki ja painuta armatuur vastavalt seina nurgale.

10. Aseta armatuur paika.

11. Armatuuri ülekate peab olema 30 cm (kolm redeli pulga vahet) ja see tuleb teha seina sirgel osal. 

12. Alates 200 mm laiusest plokist tuleb kasutada horisontaalvuugis kahte armatuuri. Armeerida tuleb esimese plokirea pealt ja viimase plokirea alt ning iga seina kõrguse meetri kohta tuleb teha üks armeeritud vuuk.

13. Kergelt koormatud seinad võib laduda kahe segupeenraga.

14. Armatuur peab jääma segukihi sisse, selleks tuleb armatuuri kas kergitada või kanda esmalt segu plokile ja seejärel suruda  armatuur segu sisse.

15. Alustades nurgast seina ladumist, tekib nii nurgas kui ka müüritises korrektne plokkeseotis.  

16. Kontrolli seina ladumise täpsust loodiga ja vajadusel koputa plokk kummihaamriga paika.  

17. Nendes kohtades, kus plokke tapp-liitega ühendada ei saa, täida vertikaalvuuk seguga.

18. Plokkide lõikamiseks on kõige lihtsam kasutada kõvasulamhammastega käsisaagi.

19. Korrektse plokkseotise tekkeks tuleb plokk pooleks lõigata ja üle rea alustada ladumist ½ plokiga. Tapp-liitega vertikaalvuugis segu kasutama ei pea.

20. Avade korral kontrolli aeg-ajalt seina pika loodiga, et vältida probleeme silluse paigaldamisel.

21. Kanna segu ploki välispinnast sisse poole, ploki paika tõstes valgub segu tänu ploki raskusele vuugist välja ja kelluga segu eemaldades jääb vuuk ühtlaselt segu täis.

22. Enne silluse paigaldamist kontrolli loodiga tugipindade horisontaalsust.

23. Silluse all peab olema terve plokk ja täissegu vuuk.

24. Väiksemad ja kergemad sillused saab paika tõsta käsitsi, suuremate silluste paigaldamiseks kasuta tõsteseadmeid.

25. Loodi sillus täpselt paika.

26. Silluse tugipinna pikkus alla 1,5 m ava korral peab olema min. 120 mm ja üle 1,5 m ava korral min. 250 mm.  

VÄLISVIIMISTLUS

Soojustamiseks ja fassaadi ehitamiseks on lahendusi palju. Populaarsematest lahendustest soovitame soojusisolatsiooni-liitsüssteeme (SILS) WeberTherm ja WeberMin. Pikaealise ja kvaliteetse tulemuse garanteerib paksu krohvikihiga ThermoRoc-lahendus.

WeberTherm

nn SILS-lahendus, milles vahtpolüstüreen (EPS) paigaldatakse seinale spetsiaalse liimseguga webertherm 305 või liimvahuga weber.therm PU Fix ja tüüblitega (weber 395). Soojustusmaterjali peale tehakse umbes 5...7 mm paksune kahekihiline armeerimiskiht seguga webertherm 310. Esimesse kihti tuleb sisse suruda armeerimisvõrk weber 397. Enne viimistluskrohvi paigaldamist tuleb aluskrohvi pind kruntida weberprim 403-ga, mille toon vastab viimistluskrohvi toonile. Viimistluskrohvide puhul saab valida erineva terasuuruse ja faktuuriga krohvisegude vahel, mida toonitakse Weber´i ja NCS-värvikaartide alusel.

WeberMin 

Oma ehituselt sarnane eelpool kirjeldatud WeberTherm lahendusega, kuid vahtpolüstüreeni asemel kasutatakse soojustusena jäika mineraalvilla (nt Isover FS-30). Jäiga villa eelis vahtpolüstüreeni ees on tulepüsivus ja soojapidavus.

ThermoRoc 

Tegemist ei ole klassikalise õhukese krohvikihiga SILS-lahendusega, vaid vähemalt 20 mm kihipaksusega ning terasvõrguga armeeritud krohvisüsteemiga. ThermoRoc süsteemi puhul kasutatakse soojustamiseks nn pooljäika mineraalvilla (nt Isover FS-5), millele tehakse raabitsvõrguga armeeritud 20 mm paksune krohvikiht. Villa ja krohvikihi kinnitamiseks välisseinale tuleb kasutada roostevabast terasest ankruid. Kõigepealt kinnitada seinale ankrud, seejärel suru villaplaadid neist läbi ning siis paigalda ja fikseeri soojustuse pinnast 5 mm distantsiga metallist raabitsvõrk. Pärast võrgu paigaldamist kanna pinnale esimene krohvikiht. Krohvimiseks on sobivaim kiududega tsementkrohvi weberstuck 313. Esimese kihi paksus peab olema ca 8...10 mm ja krohvivõrk peab jääma krohvikihi keskele. Pärast esimese kihi kuivamist paigalda teine, 8...12 mm kiht, samuti weber.stuck 313-ga. Lõpuks katta pind sobiva viimistluskrohviga.

SISEVIIMISTLUS

Siseviimistlus

Fibo plokid on mõõdutäpsed ning nendest oskuslikult laotud müürid on ühtlaselt tasapinnas ja sirged, siis reeglina piisab Fibo müüri pahteldamiseks 3...5 mm tasanduskihist. Sellise kihi tegemiseks sobib hästi tsemendil baseeruv täitepahtel weber TT. weber TT on niiskus-, külma- ja kuumakindel ning seda võib kasutada erinava otstarbega ruumide seinte tasandamiseks, alates vannitoast ja saunast, lõpetades esiku ja elutoaga. Kui müüritööde järel on ebatasasused suuremad ning vajadus on paksemate krohvikihtide järele, siis sobib tasandamiseks lubitsementkrohv weber IP 18, mille soovituslik kihi paksus peaks jääma vahemikku 5...20 mm. 

weber TT ja weber IP 18 oskuslikul pinnalekandmisel saavutatakse piisav siledus tapeedi alla. Siledama pealispinna saamiseks tuleb tasandatud seinad täiendavalt viimistleda weber LR+ või weber VH-ga. LR+ ja VH on peened viimistluspahtlid, mis tagavad sileda pinna värvi, tapeedi või muu viimistlusmaterjali alla. weber LR+ sobib ainult kuivade ruumide (eluruumid) seinte ja lagede pahteldamiseks. weber VH on tsemendil baseeruv viimistluspahtel ning seda võib kasutada lisaks eluruumidele ka vannitubade, pesemisruumide, trepikodade ning muude niiskes ja ka külmas keskkonnas olevate ruumide pahteldamiseks. Lisaks pakub Weber ka valmispahtlit weber LR Spray, mis mõeldud nõudlikule kliendile veel täiendavalt weber LR+ peale kandmiseks ja värvialuse pinna saavutamiseks. LR Spray sobib sarnaselt LR+ kasutamiseks ainult kuivades tingimustes.

Kui alusmüür on ebatasane, sobib seina tasandamiseks krohvisegu weberstuck 313. weber.stuck 313-ga võib teha kuni 25 mm paksuse tasanduskihi. Üksikute aukude ja lohkude täitmisel (pistikupesad, kaablisooned, torude läbiviigud) võib kihipaksus olla kuni 5 cm. weber.stuck 313 on tsemendil baseeruv niiskus-, külma- ja kuumakindel krohvisegu, mida võib kasutada nii sise- kui välistingimustes, kuivades ja märgades ruumides. weber. stuck 313-ga tasandatud sein tuleb enne värvimist või tapetseerimist pahteldada weber LR+i või VH-ga.

PLOKKIDE MÕÕDUD JA KAALUD (NIISKUS 4-6%)

Plokkide mõõdud (mm) ja kaal (kg/tk)

Laius (mm) Kõrgus (mm) Pikkus (mm) 3 MPa kg/tk 5 MPa kg/tk
200 185 480 13 16
250 185 480 17 20
300 185 480 20 24
350 185 490 23 -
KOGUS ALUSEL JA MÜÜRISEGU KULU
Ploki laius (mm) Kogus alusel (tk) Müürisegu kulu ploki kohta (kg)
200 80 2,3
250 64 2,6
300 48 2,8
350 48 3,2

 

Tolerantsiklass D 1
Veeauru läbilaskvus μ 5/15
Veeimavus Fibo 3 4,8 g/m²s
Veeimavus Fibo 5 7,8 g/m²s
Survetugevus Fibo 3 (50% kvantiil) 3 N/mm²
Survetugevus Fibo 5 (50% kvantiil) 5 N/mm²
Mahukahanemine Fibo 3 0,93 mm/m
Mahukahanemine Fibo 5 1,11 mm/m
Nakketugevus nihkel 0,15 N/mm² (tabeliväärtus EN 998-2)
Soojajuhtivus (λ10, kuiv) Fibo 3 0,20 W/mK (tabeliväärtus EN 1745)
Soojajuhtivus (λ10, kuiv) Fibo 5 0,24 W/mK (tabeliväärtus EN 1745)
Mahukaal Fibo 3 740 kg/mᶟ (4-6% niiskusega)
Mahukaal Fibo 5 890 kg/mᶟ (4-6% niiskusega)
Tuletundlikkus (Euroklass) A 1

Seotud tooted Tapp-liitega Fibo standardplokk