weber LR+

weber_LR__20_kg_we_care.jpg

Polümeersideainel lagede ja seinte viimistluspahtel kuivadesse ruumidesse. Ei sobi kasutamiseks niisketes ja märgades oludes. Veega segamisel saadakse valmis pahtel. Segukihi paksus pealekandmisel on keskmiselt 1...3 mm. Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga. 

Tehnilised andmed:

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 2, 5, 20 kg
Säilivusaeg 18 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 1-3 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 5 mm
Veekogus segamisel 6,4...7,2 l/20 kg
Sideaine polümeerliim
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
Kasutusaeg Valmissegatuna kinnises nõus 2...3 ööpäeva
Värvus Valge

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Enne viimistluspahtli pinnale kandmist tuleb aluspinda puhastada naket takistavatest teguritest nagu vana lahtide krohv- ja värv jmt

Omadused ja eelised

  • Kips- ja puitlaastplaadi ning kips- ja tsementkrohvile pahteldamiseks 1...3 mm kihina
  • Kerge lihvida

Pane tähele!

  • weber LR+ ei sobi kipsplaadi vuukide pahteldamiseks