weber L

Täitepahtel

weber L on polümeerne aluspahtel kuivades ruumides kasutamiseks. Materjaliga on võimalik pinnale kanda korraga kihti kuni 5 mm.

weber L on mõeldud aluspahtelduse tegemiseks peeneteralise viimistluspahtli, samuti ka tapeedi ja struktuurvärvi alla kuivades ruumides. Tarnitakse kuivseguna, mille segamisel veega saadakse valmis viimistlussegu.

  • Heade täiteomadustega
  • Kerge lihvida
  • Kerge paigaldada
  • Võimalik saavutada tapetseerimiseks sobiv aluspind

ENNE KASUTAMIST
Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ning -pahtlid (nt weber TT), kipspinnad ning betoon-, kergbetoon- ja telliskonstruktsioonid. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba – puhastada naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne.

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 5,6 l/20 kg. Segatakse trelli ja vispliga kaks korda – esimene segamine (u 3 min) tehakse nii, et segu jõuaks oma õige viskoossuseni, seejärel lastakse segul seista u 10 minutit, teine kord segatakse veel kergelt läbi. Valmissegu kasutusaeg peale vee lisamist on 2 ööpäeva (suletud nõus). Tööde teostamisel peab aluspinna, segu ja ruumi temperatuur olema üle +10°C. weber L-ga pahteldatud pinda võib tapetseerida või katta struktuurvärviga. Siledama pinna saavutamiseks tuleb pind viimistleda peene viimistluspahtliga, nt weber LR+ või weber LR Fine.

JÄRELHOOLDUS
webervetonit L-iga viimistletud seina on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 20 kg paberkott
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm u 1,2 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 1...3 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 5 mm
Veekogus segamisel ca. 5,6 l/20 kg
Sideaine Polümeerliim
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,6 mm
Kasutusaeg Valmissegatuna kinnises nõus 2...3 ööpäeva
Värvus Valge
Tooteleht printimiseks

weber.vetonit L (PDF - 237,56 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber.vetonit L (PDF - 156,04 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber.vetonit L (PDF - 28,97 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber L