weber.vetonit 411

vetonit_411.jpg

Tegemist on käsitsi- ja pumbaga paigaldatava ThermoRoc (lubitsement versioon / endine SerpoRoc) kolmekihilise süsteemi täitekrohviga. Antud meetodit kasutatakse mineraalvilla peal metallist-krohvivõrguga soojustussüsteemi ülesehitusel. Materjal sobib kasutamiseks ka tavalise kolmekihilise krohvilahenduse täitekrohvina. 

Tehnilised andmed:

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 15...25 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Aluspind peab olema puhas kõikidest naket takistavatest teguritest.
  • Krohv kantakse soovitatavalt nakkekrohviga (nt weber 400 / weber 401 / weber 402) töödeldud aluspinnale.
  • Kasutades toodet ThermoRoc süsteemis, peab kihi paksus olema ca 10…12 mm, täpsemalt vaadata ThermoRoc süsteemi paigaldusjuhisest. 

Omadused ja eelised

  • ThermoRoc süsteemi / kolmekihilise krohvilahenduse täitekrohv
  • Heade töödeldavusomadustega ja kauakestva tulemusega
 

Pane tähele!

  • Vältida töötamist otsese päikese käes ja tugeva tuule korral, mis soodustavad liiga kiiret kuivamist.
  • Lubitsementtoodetel on iseloomulik kahvatu lubja- ja soolahärmatise teke fassaadipinnale. See on mööduv ning sellel ei ole mitte mingisugust negatiivset mõju fassaadikatte tugevusele ja vastupidavusele.