weber.vetonit 411

vetonit_411.jpg

Tehnilised andmed:

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 15...25 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

webervetonit 411 on käsitsi- ja pumbaga paigaldatav ThermoRoc (lubitsement versioon / endine SerpoRoc) kolmekihilise soojustussüsteemi täitekrohv või kolmekihilise raskekrohvi-süsteemi täitekrohv. Täitetera suurus kuni 4 mm. Kihipaksus reeglina 5...15 mm. Tegemist on nö tugeva täitekrohviga kus sideaines on tsemendisisaldus suur ning sideaine osakaal kogu materjalist on kõrge. LT 35/65/500. 

  • Heade paigaldusomadustega
  • Kolmekihilise süsteemi täitekrohv
  • Vastupidav
  • Saadaval ka 1000 kg kotis

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Täitekrohvi webervetonit 411 alla peaks ebastabiilse aluspinna korral tegema esmalt nakkekihi sobiva koostisega nakkekrohviga. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida. 

TÖÖJUHISED
Segu segamiseks kasutatakse 4...5 l puhast vett 25 kg koti kohta. Segamisaeg on 3...10 minutit. webervetonit 411 paigaldatakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Segu kantakse pinnale umbes 5...15 mm paksuses kihis. Tööde teostamise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C, soovituslik õhutemperatuuri vahemik on +10...+20 °C. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja 2...3 päeva peale krohvimist niisutada, soovitatavalt 2 korda päevas. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.