weber.ton reno AquaBalance

Weber Estonia

weber.ton reno AquaBalance on esimene spetsiaalselt fassaadide renoveerimiseks mõeldud silikoonvaigu baasil fassaadivärv. Tegemist on ainsa fassaadivärviga mis tagab renoveeritavale fassaadile kauakestva kaitse erineva mikroflooraga (vetikad ja seened/hallitus) määrdumise vastu. Kui üldjuhul on AquaBalance fassaadivärvid mõeldud vastavas tehnoloogias fassaadikrohvide katmiseks, siis weber.ton reno AquaBalance tagab kaitse ka mistahes vana olemasoleva krohvi peal. Kuna toode ei sisalda vees lahustuvaid biotsiide, siis on tegemist nii paigaldajale kui ka keskkonnale täiesti ohutu tootega.

  • Kõrge vastupidavusega mikrofloora tekkele (vetikad ja seened)
  • Hüdrofiilne
  • AquaBalance tehnoloogia = biotsiidide vaba = keskkonnale ohutu

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kuiv. Naket takistavad tegurid nagu lahtine krohv ja värv tuleb kindlasti enne eemaldada. Vanade krohvfassaadide renoveerimisel on oluline enne aluspinnalt eemaldada bioloogiline määrdumine (vetikad, seened/hallitus). Selleks tuleks fassaad esimeses etapis pesta hoolikalt kas survepesuri või spetsiaalse fassaadi pesemiseks mõeldud masinaga. Seejärel tuleb pinnale kanda naatriumhüpokloriidi baasil puhastusvahend (Nt Washguard Express) ning lasta ainel mõjuda, et kõrvaldada fassaadil olev silmale nähtamatu seeneniidistik jmt bioloogiline määrdumine. Seejärel on pind valmis värvimiseks.  

Sõltuvalt aluspinnast võib olla vajalik enne värvimist aluspinda ka kruntida. Nt imavatel aluspindadel nagu vana tellis või betoon tuleb aluspind kruntida esmalt süvaimmutuskrundiga weber.prim 400 Tiefgrund. Mineraalsetel kõrge lubjakomponendiga aluspindadel on vajalik eelnev kruntimine silikaatkrundiga weber.prim 406 silikatfixativ. Kindlasti tuleb enne tööde teostamist kruntimine kooskõlastada tootja esindajatega.

PINNALE KANDMINE

Enne kasutamist tuleb värv korralikult läbi segada. Fassaadivärv weber.ton reno AquaBalance kantakse pinnale minimaalselt kahes kihis. Üldjuhul kasutatakse toodet veega lahjendamata kujul. Imavatel aluspindadel võib esimest kihti lahjendada kuni 5% mahust. Pinnalekandmine tuleb teha nn märg-märjale meetodil, et ei tekiks kuivamisel töövuuke ja nähtavaid üleminekuid. Paigaldamiseks sobib pikakarvaline rull ja pintsel.

Tööde teostamise ajal ja vähemalt 2 päeva peale töödega lõpetamist peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C. Ideaalsed tingimused on vahemikus +10...+20 °C, pilvise ilmaga (st ilma otsese päikseta) ning ilma tugeva tuuleta. Värvitööd otsese päikese ja tugeva tuulega on keelatud. Tellingud peavad olema fassaadikardinatega kaetud.

PANE TÄHELE!

Mitte kasutada uutel biotsiide sisaldavatel dekoratiivkrohvidel /-värvidel. Kulunorm võib varieeruda sõltuvalt aluspinna ebatasasusest. Võimalusel tellida kogu objektile vajaminev kogus korraga ühest partiist, et vältida võimalikke toonierinevusi.

weber.ton reno AquaBalance reguleerib enda niiskust ning seeläbi tagab väga hea vastupidavuse vetikate ja seentega saastumise vastu. Olemasoleva vetikate ja seentega kattunud fassaadi renoveerimisel tuleb kindlasti see kiht eelnevalt eemaldada. Vastasel juhul ei saa garanteerida fassaadi pikaajalist vastupidavust uuele määrdumisele. Pidevalt suurenenud niiskuskoormus, nt pritsmevee mõjualades, tolm jmt mustus, suurendavad fassaadi kiire määrdumise tõenäosust.

OHUTUSNÕUDED

Vältida kokkupuudet kaitsmata nahaga ning sattumist silma. Silma sattumise korral loputada koheselt rohke puhta veega. Alla neelamise korral pöörduda koheselt meditsiinilise abi poole ning näidata toote etiketti ja materjali ohutuskaarti. Materjaliga töötamise korral on soovitatav kasutada kaitseprille, kindaid ning sobivat riietust. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Lisainfo jaoks lugeda materjali ohutuskaarti.

Pakend 15 l ämber (alusel 24 tk)
Säilivusaeg 12 kuud suletud originaalpakendis, jahedas ruumis
Kulunorm

0,2 l/m² kihi kohta 

Soovituslik kihipaksus Kahe kihi korral peab kihipaksus jääma vähemalt 250 µm
Sideaine Silikoonvaik-emulsioon, polümeerdispersioon

Difusioonitakistus

V1, Sd[m] < 0,14

Veeimavus W2, keskmine 
Läikeaste Matt, G3
Täitetera suurus < 100 µm, S1 peen
Tihedus 1,3...1,5 kg/dm³

Seotud tooted weber.ton reno AquaBalance