webertec Superflex D24

Hürdoisolatsioon


 

Mineraalne hüdroisolatsioon ja radoonitõke sise- ja välistingimustesse

webertec Superflex D 24 on väga elastne, hüdrauliliselt kiirkivinev, uuel sideainete tehnoloogial põhinev mineraalne hüdroisolatsiooni materjal, mis vastab kõigile standardi EN 15884 sisalduvatele PMBC materjalidele kohaldatud klassidele CB2 - R3 - W2A - C2A.

 

weber.tec Superflex D24 on kasutatav konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks ja radooni tõkestamiseks nii sise- kui välispindandel, maa-alustes kui ka maapinnast välja jäävatel pindadel. Toodet saab kasutada kõigi mineraalsete aluspindadele korral nii madala kui ka kõrge veesurvelises piirkondades. Samuti saab D24 kasutada bituumenit sisaldavate materjalide peal iseseisva kihina või nakkesillana teistele mineraalsetele materjalidele.

Ei sobi kasutamiseks keemiatööstuses, meiereides või muudes samalaadsetes ruumides ning merevee vastu suunatud konstruktsioonides

  • Sulfaadikindel
  • Kiirkivinev
  • Kõrge elastsusega ja pragude sildamine alates 2mm kihist
  • Kasutatav nii sise- kui välistingimustes vertikaal- ja horisontaalpindadel
  • Vundamendis kasutatav, tõkestab radooni
  • Saab kasutada survelise vee korral

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, pinnal ei tohi olla õli, rasva ega tolmu ning teisi haardumist takistavaid materjale. Vajadusel tuleb aluspind tasandada kasutades tsementsideainel krohvi (nt. webertherm 310). Aluspinna suhteline niiskus ei tohi ületada 90% RH ja pinna tugevus peaks olema suurem kui 1 MPa. Ennem paigaldamist tuleks aluspinda kergelt niisutada veega, väga imava aluse korral tuleks kasutada eelnevalt nakkedispersiooni weber MD 16 lahjendatuna 1:5-le veega.

 

TÖÖDE TEOSTAMINE

Välise radoonitõkke ja hüdroisoleeriva kihina:

Esimene D24 kiht kantakse aluspinnale 4 mm  sügavuse plaatimiskammiga ja tasandatakse kellu sileda servaga. Kui esimene kiht on piisavalt kõvenenud (umbes 2...4 tundi) saab peale kanda teise kihi. Kahe kihi peale kandmise vaheline aeg ei tohi ületada 8 tundi. Kulunorm radoonitõkkena on > 4,5 kg/m², et saavutada u 4 mm kiht.

Ennem pinnase tagasitäite tegemist tuleb hüdroisoleeritud pind katta soojustusmaterjali või vundamendikaitseks mõeldud kattega, et vältida pinnase tagasitäitel selle vigastamist. Soovi korral saab kasutada kaitsva kihina ka tsementsideainelist krohvi (webertherm 310), mis tuleks kanda D24-le.

Sisemise radoonitõkke ja hüdroisoleeriva kihina:

Enne töö alustamist eemaldage põrandalt kogu pinnakate ja vajadusel tasandage tasanduskihiga. Seejärel paigaldage kahes kihis D24 vähemalt 4 mm kihina. Soovitatav on Supeflex D24 pind hiljem katta tasandusseguga, et kaitsta raadi ja hüdroisolatsioonikihti.

NB! webertec Supeflex D24 on kasutatav bituumenit sisaldavate materjalide ja hüdroisolatsioonide remondiks või  vahekihina järgnevatele mineraalsetele materjalidele

Kulunorm

> 4,5 kg/m2 (radoonitõke ja survelise vee korral)

> 0,7 kg/m2 nakkekihina

Töötemperatuur

+1…+30 °C

Kasutusaeg

u 45 min

Kuivamisaeg

u 90 min (vihmakindel), täielik kuivamine u 24 tundi

Radooni difusiooni kordaja

D = 3,07 E-12 m2 s-1 (2,65 E-12 - 3,61 E-12 m2 s-1)

Radooni difusiooni pikkus

L = 1,21 mm (1,12 - 1,31 mm)

Veeaurutakistus

µ = 3520

Survetugevus

> 0.3 MN/m²

Kuivamisjärgne jääk

> 98%

Vastupidavus veesurvele

1.0 bar  (24 tundi) ja  3.0 bar  (3 päeva pärast)

Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, ruumi temperatuuril +10 °C)

Pakend

24 kg (A ja B komponent)

Tootesertifikaadid

CE, M1

Seotud tooted webertec Superflex D24