Niiske ja märja ruumi pahteldamine

Weber Estonia

Võimalused niiskes ruumis värvialuse pinna saamiseks

Pinna tasandamine

  • Ebatasase aluspinna puhul tuleb esimene tasandus teha tsemendipõhise aluspahtliga weber TT

 

  • Plaadistuse aluseks pinnaks piisab weber TT tasasusest
  • Värvialuse pinna saamiseks tuleb kasutada tsemendipõhist viimistluspahtlit weber VH