weber.sys 891 Uus toode

Weber Estonia

Ühekomponentne süstevedelik

Ühekomponentne süstevedelik plaadialuste tühimike ja plaatide juuksekarva tüüpi pragude täitmiseks.

  • Väga hea voolavusomadustega

  • Koheselt kasutusvalmis

  • Elastne

  • Puudub vajadus plaadi eemaldamiseks

  • Sise- ja välistingimustes kasutatav

ALUSPIND
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja stabiilne. Kõik naket nõrgestavad ained ja osakesed tuleb ettevaatlikult eemaldada.

TÖÖJUHISED
Tühimike asukoha määramiseks tuleks keraamilisi plaate kergelt koputada. Koputamiseks kasutada vahendit, millega ei kahjustaks keraamilisi plaate. Mittesobiva töövahendi või liiga tugeva koputamisega võib plaat puruneda.

Puuri auk või eemalda vuugisegu võimalikult fikseeritud tühimiku lähedalt. Vuugisegu eemaldamisel tekkinud jäägid ja tolm tuleb puhastada tolmuimejaga. Vuugisegu eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et ei kahjustaks aluspinda. Eriti ettevaatlik tasub olla märgades ruumides, kus kasutatakse hüdroisolatsiooni.

Süsti weber.sys 891 avatud vuugi kaudu keraamilise plaadi alla 20...30 min. intervallidega kuni kõmisemine kestab.  Vajadusel korrake tegevus mitu korda. Kahe süstimise maksimaalne vahe võib olla kuni 24h.

Puhastage plaaditud pinnad süstevedeliku pritsmetest peale igat korda. Pritsmete puhastamiseks kasutada puhast vett.

Peale materjali kuivamist (tavaliselt ca 24h möödudes) koputage plaate uuesti, et veenduda tühimiku täituvuses.

Peale materjali kuivamist võib avatud vuugid uuesti sobiva vuugiseguga täita. Heade kuivamistingimuste korral võib vuukimist kõige varem alustada 24h möödudes. Kuivamise kiirusel tuleb arvestada ümbritseva keskkonnatingimusi.

Töötemperatuur+5 ...+25 °C 
KuivamisaegSõltub täitmist vajavast kohast
KulunormSõltub täitmist vajavast kohast
Pealekandmiseks sobivad tööriistadSüstal, lehter või muu sarnane töövahend
Nakketugevus betoonil: 1 N/mm²
Elastsus500%
Pakend1L (6 tk karbis)
SäilivusaegKuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud. Vältida toote läbikülmumist.

Seotud tooted weber.sys 891