Basseini hüdroisolatsiooni ja plaatimise lahendus

basseini lahendus

Terviklik basseini ehitamise lahendus, mis algab betoonpindade viimistlemisest/tasandamisest ja hüdroisoleerimisest kuni plaatide paigaldamise ja silikoonimiseni. Antud basseini ehitamise lahendus sobib nii väiksemate basseinide kui ka suuremate ujulate ehitamiseks. Lahenduses olevad tooted on kasutajasõbralikud ning kergesti paigaldatavad, samas kauakestvad ning väga suuri koormusi (mehhaanilist- ja keskkonnast tingitud) taluvad. 

Üldiselt

Uute basseinide ehitamise või vanade saneerimise puhul tuleks optimaalsete tulemuste saamiseks järgida mõningaid näpunäiteid projekteerimisel. Basseinid valmistatakse vett mitteläbilaskvast betoonist ja  betoonivalu vanus peab olema vähemalt 3... 6 kuud (standardid DIN 1045-1 ja -2). Kui kasutada vastavaid meetmeid (nt elastseid tihendussegusid), on võimalik kasutada ka alla 3 kuu vanust betooni, kuid sel juhul ei tohi maksimaalne jääkniiskuse tase (CM) olla üle 4%. Sisseehitatavad komponendid (lambid, düüsid, äravooluavad jne) paigaldatakse üldiselt lahtise/fikseeritud äärikuga. Kasutada tohib roostevabast terasest või PVC-st komponente (polüetüleeni ja polüpropüleeni kasutamine on keelatud). 

Weberi basseini lahendus
Aluspinna ettevalmistus

Enne basseini hüdroisoleerimist tuleb basseini aluspind viimistleda, sest suuremas kihis betooni valamise järgne tulemus ei ole üldiselt piisav hüdroisolatsiooni kihtide paigaldamiseks. Viimistluseks kasutatavad materjalid peavad olema väga hästi nakkuvad ja tugevad, tõmbetugevus peab olema rohkem kui 1,5 MPa.

Kasutatavad materjalid: 

  1. Vertikaalsete pindade suurem tasandus weber RL 45
  2. Horisontaalsete pindade suuremaks tasandamiseks weber REP 36
  3. Peen tasandusbetoon weber REP 970 
Basseini hüdroisolatsiooni paigaldamine

Aluspindade kruntimiseks tuleb kasutada imavatele aluspindadele mõeldud kruntainet (weber.prim 811). Nurkade armeerisel tuleb kasutada suurele koormusele vastupidavat ja elastset armeerimiskangast (tihendusriba) weber.tec 828. Enne kanga paigaldamist tuleb nurgad katta elastse mineraalse tihendusseguga weber.tec Superflex D2 ning seejärel suruda kangas hüdroisolatsioonimassi sisse, veendudes, et kanda alla ei jääks õhumulle. Seejärel võõbatakse hüdroisolatsioonimassiga üle ka isolatsioonilindi servad. Sarnaselt nurkadele tuleb armeerida ja veekindlaks muuta ka basseini vee sisse- ja väljavoolu torude ümbrused ning samuti erinevad väljaviigud muude detailide kinnitamiseks (redelid, äärised jne). 

Peale erinevate ohukohtade armeerimist tuleb pindadele kanda hüdrosiolatsioon seina- ja põrandapindade ning samuti basseini pealmistele äärtele. Selleks kasutada samuti ülielastset hüdroisolatsioonimassi weber.tec Superflex D2, mis kantakse pinnale kahes. Iga kiht tuleb kanda peale ilma kohti vahele jätmata ja ühepaksuselt, veendudes, et enne uue kihi pealekandmist on aluspind kuivanud. Kuiva kihi kogupaksus peab olema vähemalt 2,0 mm.

 

Läbiviikude tihendamine

Basseini vee sisse- ja väljavoolu torude ümbruste veekindlaks tegemiseks esmalt karestatakse liivapaberiga torude külgpinnad. Avade ümbrus krunditakse 2-komponentse epoksü krundiga weber.tec 2-K, värskelt krunditud pinnale puistada kvartsliiva (tera suurus 0,1...0,6 mm), mis parandab hüdroisolatsioonikihi nakkumist aluspinnaga. Peale kuivamist (ca 24 h) eemaldada lahtine liiv tolmuimega. Seejärel kantakse krunditud pinnale elastne epoksübaasil hüdroisolatsioonimass weber.tec 827/827S. Järgnevalt kaetakse kogu pind laushüdroisoleerimisel hüdroisolatsioonimassiga weber.tec Superflex D2.

Keraamiliste plaatide paigaldamine

Peale hüdroisolatsiooni weber.tec Superflex D2 teise kihi kuivamist võib alustada plaatide paigaldamisega. Plaatimiseks kasutatakse kõrget veekoormust taluvat plaatimissegu weber rock fix. Plaatimistööde käigus tuleb jälgida, et kogu plaadi tagakülg oleks seguga nakkunud (100%-ne nake). Soovituslik on paigaldamisel kanda plaatimissegu nii plaadile kui pinnale, mis tagab suurema nakkepinna plaadistuse taha.

Vuukide viimistlemine ja nurkade silikoonimine

Vuukide viimistlemisega võib alustada ca 24 h pärast plaatimist. Vuukimiseks on kõige sobivam elastne 2-komponentne epoksü vuugisegu weberepox easy, mis on väga suuri koormusi taluv ning agressiivsesse keskkonda (soolad, happed, puhastusvahendid jne.) sobiv vuukimissegu. Paigaldmiseks on soovitav kasutada epoksü vuukimissegude jaoks mõeldud vuukimis hõõrutit. Paigaldamisel tuleb jälgida, et kõik vuugid saavad massiga täidetud ning ei jääks tühimikke. Soovituslik on vuugitav pind jagada sektoriteks, sest vuugisegu maha pesemisega tuleb alustada ca 10 minuti jooksul peale paigaldamist (liiga kauaks kuivama jäetud vuugisegu ei ole enam maha pestav). NB! Epoksü vuugisegu ei sobi marmor- ja poorsete plaatide vuukimiseks. 

Nurkade silikoonimisel tuleb samuti kasutada agressiivset keskkonda ja mehhaanilist koormust taluvat silikooni weber.fug 880.

Seotud tooted ja lahendused