Basseini hüdroisolatsiooni ja plaatimise lahendus

basseini lahendus

Terviklik basseini ehitamise lahendus, mis algab betoonpindade viimistlemisest/tasandamisest ja hüdroisoleerimisest kuni plaatide paigaldamise ja silikoonimiseni. Antud basseini ehitamise lahendus sobib nii väiksemate basseinide kui ka suuremate ujulate ehitamiseks. Lahenduses olevad tooted on kasutajasõbralikud ning kergesti paigaldatavad, samas kauakestvad ning väga suuri koormusi (mehhaanilist- ja keskkonnast tingitud) taluvad. 

Üldiselt

Uute basseinide ehitamise või vanade saneerimise puhul tuleks optimaalsete tulemuste saamiseks järgida mõningaid näpunäiteid projekteerimisel. Basseinid valmistatakse vett mitteläbilaskvast betoonist ja  betoonivalu vanus peab olema vähemalt 3... 6 kuud (standardid DIN 1045-1 ja -2). Kui kasutada vastavaid meetmeid (nt elastseid tihendussegusid), on võimalik kasutada ka alla 3 kuu vanust betooni, kuid sel juhul ei tohi maksimaalne jääkniiskuse tase (CM) olla üle 4%. Sisseehitatavad komponendid (lambid, düüsid, äravooluavad jne) paigaldatakse üldiselt lahtise/fikseeritud äärikuga. Kasutada tohib roostevabast terasest või PVC-st komponente (polüetüleeni ja polüpropüleeni kasutamine on keelatud). 

Weberi basseini lahendus
Aluspinna ettevalmistus

 

Enne basseini hüdroisoleerimist tuleb basseini aluspind viimistleda, sest suuremas kihis betooni valamise järgne tulemus ei ole üldiselt piisav hüdroisolatsiooni kihtide paigaldamiseks. Viimistluseks kasutatavad materjalid peavad olema väga hästi nakkuvad ja tugevad, tõmbetugevus peab olema rohkem kui 1,5 MPa.

Kasutatavad materjalid: 

 1. Vertikaalsete pindade suurem tasandus weber.vetonit RL 45
 2. Horisontaalsete pindade suuremaks tasandamiseks weber.vetonit REP 36
 3. Peen tasandusbetoon weber.vetonit REP 970 
Basseini hüdroisoleerimine ja plaatimine

Enimkasutatav lahendus basseinide ehitamisel. Sobib nii väikeste basseinide kui ka ujulate ehitamiseks. Materjalid on lihtsasti kasutatavad ning vastavad kõrgetele nõudmistele.

Kasutatavad materjalid: 

 1. Ettevalmistatud aluspind
 2. Hüdroisolatsioonialune nakkekiht: weber.prim 811
 3. Hüdroisolatsiooni: 1. kiht: weber.tec Superflex D2
 4. Hüdroisolatsiooni: 2. kiht: weber.tec Superflex D2
 5. Plaatimissegu: weber.xerm 858 BlueComfort
 6. Vuugisegu: weber.fug 882/ weber.epox easy
 7. Silikoon: weber.fug 872 
Basseini hüdroisolatsiooni paigaldamine

Aluspindade kruntimiseks tuleb kasutada imavatele aluspindadele mõeldud kruntainet (weber.prim 811). Nurkade armeerisel tuleb kasutada suurele koormusele vastupidavat ja elastset armeerimiskangast (tihendusriba) weber.tec 828 DB75. Ennem kanga paigaldamist tuleb nurgad katta elastse mineraalse tihendusseguga weber.tec Superflex D2 ning seejärel suruda kangas hüdroisolatsioonimassi sisse, veendudes, et kanda alla ei jääks õhumulle. Seejärel võõbatakse hüdroisolatsioonimassiga üle ka isolatsioonilindi servad. Sarnaselt nurkadele tuleb armeerida ja veekindlaks muuta ka basseini vee sisse- ja väljavoolu torude ümbrused ning samuti erinevad väljaviigud muude detailide kinnitamiseks (redelid, äärised jne). Nende kohta on täpsem ülevaade järgnevates peatükkides.

Peale erinevate ohukohtade armeerimist tuleb pindadele kanda laushüdrosiolatsioon seina- ja põrandapindade ning samuti basseini pealmistele äärtele. Selleks kasutada samuti ülielastset hüdroisolatsioonimassi weber.tec Superflex D2, mis kantakse pinnale kahes. Iga kiht tuleb kanda peale ilma kohti vahele jätmata ja ühepaksuselt, veenudes, et ennem uue kihi pealekandmist on aluspind kuivanud. Kuiva kihi kogupaksus peab olema vähemalt 2,0 mm.

Kasutatavad materjalid: 

 1. Ettevalmistatud aluspind
 2. Hüdroisolatsioonialune nakkerunt: weber.prim 811
 3. Armeerimiskangas: weber.tec 828 DB75
 4. Hüdroisolatsioonimass: weber.tec Superflex D2

 

Läbiviikude tihendamine

Basseini vee sisse- ja väljavoolu torude ümbruste veekindlaks tegemiseks esmalt karestatakse liivapaberiga torude külgpinnad. Avade ümbrus krunditakse 2 komponentse epoksiid krundigaweber.prim 807-ga ja seejärel kantakse krunditud pinnale elastne epoksiidibaasil hüdroisolatsioonimass weber.tec 827. Järgnevalt kaetakse kogu pind laushüdroisoleerimisel hüdroisolatsioonimassi weber.tec Superflex D2-ga.

Kasutatavad materjalid: 

 1. Betoon
 2. Tasandatud betoonpind
 3. Kruntkiht läbiviigu ümber: weber.prim 807
 4. Läbiviigu hüdroisolatsioon: weber.tec 827
 5. Läbiviigu armeering: weber.tec 828 
 6. Hüdroisolatsiooni 1. kiht: weber.tec Superflex D2
 7. Hüdroisolatsiooni 2. kiht: weber.tec Superflex D2
Äärise tihendamine

Kasutatavad materjalid: 

 1. Betoon, krunditud kruntainega weber.prim 811
 2. Tihenduslint: weber.tec 828 DB 150
 3. Hüdroisolatsioon 2-kihti: weber.tec Superflex D2
 4. Renni alune tasandus: weber.rep 752/753
 5. Ülevoolu kanali taguse tihendamine: weber.tec 793 (kvartsliivaga)
 6. Elastne silikoonvuuk: weber.fug 880/881
Pealmise ääre läbiviikude tihendamine

Toru ja läbiviigu ava vaheline vuuk täidetakse epoksiidmassi weber.tec 793-ga  ja peene kvartsliiva seguga, segamisvahekord 1 osa weber.tec 793 ja 4...5 osa liiva. Seejärel puistatakse kogu niiskuskindlaks töödeldud pind üle kuiva kvartsliivaga.

Kasutatavad materjalid: 

 1. Betoon
 2. Kruntkiht läbiviigu sees: weber.prim 807
 3. Ava täita kapilaare sulgeva epoksiidseguga: weber.tec 793 (kvartsliivaga)
 4. Hüdroisolatsiooni: 2. kihti: weber.tec Superflex D2
 5. Ava tihenduskrae: weber.tec 828 MD
 6. Plaatimissegu: weber.xerm 858 BlueComfort
Basseini äärse elastse vuugi tihendamine

 Kasutatavad materjalid:

 1. Betoon, krunditud kruntainega weber.prim 811
 2. Hüdroisolatsioon 2-kihti: weber.tec Superflex D2
 3. Tihenduslint: weber.tec 828 DB 150
 4. Hüdroisolatsioon 2-kihti: weber.tec Superflex D2
Keraamiliste plaatide paigaldamine

Peale hüdroisolatsiooni weber.tec Superflex D2 2. kihi kuivamist võib alustada plaatide paigaldamisega. Plaatimiseks kasutatakse kõrge elastsuse ning väga tugeva nakkega plaatimissegusid weber.xerm 858 BlueComfort. Plaatimistööde käigus tuleb jälgida, et kogu plaadi tagakülg oleks seguga nakkunud (100%-ne nake). Soovituslik on paigaldamisel kanda plaatimissegu nii plaadile kui pinnale, mis tagab suurema nakkepinna plaadistuse taha.

Vuukide viimistlemine ja nurkade silikoonimine

Vuukide viimistlemisega võib alustada ca 24 h pärast plaatimist. Vuukimiseks on kõige sobivam elastne 2-komponentne epoksiid vuugisegu weber.epox easy, mis on väga suuri koormusi taluv ning agressiivsesse keskkonda (soolad, happed, puhastusvahendid jne.) sobiv vuukimissegu. Paigaldmiseks on soovitav kasutada epoksiid vuukimissegude jaoks mõeldud vuukimis hõõrutit. paigaldamisel tuleb jälgida, et kõik vuugid saavad massiga täidetud ning, et ei jää tühimikke. Soovituslik on vuugitav pind jagada sektoriteks, sest vuugisegu maha pesemisega tuleb alustada ca 10 minuti jooksul peale paigaldamist (liiga kauaks kuivama jäetud vuugisegu ei ole enam maha pestav). NB! Epoksiid vuugisegu ei sobi marmor- ja poorsete plaatide vuukimiseks. 

Nurkade silikoonimisel tuleb samuti kasutada agressiivset keskkonda ja mehhaanilist koormust taluvat silikooni weber.fug 882.

Materjalide orienteeruvad kulunormid

Tasandussegud weber.vetonit RL 45 u 20 kg/m²/10mm
  weber.vetonit REP 36 u 20 kg/m²/10mm
  weber.vetonit REP 970 (2-4mm) u 2 kg/m²/1mm
Hüdroisolatsioonialune nakkekrunt weber.prim 811 u0,1-0,3 l/m²
Nurgateibid ja läbiviigud weber.tec 828 DB Nurkade jooksvad meetrid ja läbiviikude arv
Hüdroisolatsioon weber.tec Superflex D2 min 2,5 kg/m² (2 mm)
Plaatimissegu weber.xerm 858 BlueComfort u 2,5 kg/m²
Vuugisegu weber.epox easy u 0,2-1,0 kg/m²(plaatimisseguna u 1,7 kg/m²)
Silikoon weber.fug 882 u 150ml/jm

Seotud tooted ja lahendused