weber Extra Fix

weber_Extra_Fix_we_care.jpg

Elastne (S1-klass) plaatimissegu ebastabiilsetele pindadele (nt pesuruumi veetõke)

Parendatud nakketugevusega elastne (S1-klass) plaatimissegu ebastabiilsetele pindadele kuivades ja  märgades ruumides (sobib veetõkkele). Tänu suurele nakketugevusele ja elastsusele võib kasutada ka kaubandus- ja laopõrandate jm ühiskondlikus kasutuses olevate pindade plaatimiseks
 

Tugi

Ebastabiilsed pinnad

  • Elastne (S1-klass) 
  • Väga hea nakkuvus erinevatel pindadel
  • Köetavatele ja deformeeruvatele pindadele
  • Vähese nihkuvusega vertikaalpindadel
  • Tiksotroopne

ENNE KASUTAMIST
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 5ºC.
Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett. Veekulu on 7 l/25 kg kohta. Segu segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimissegu kasutusaeg on 5 tundi vee lisamisest.


TÖÖJUHISED
Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10...15 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 10 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega, horisontaalsed vuugivahed tehakse vuuginööri abil. Nöör eemaldatakse pärast segu kõvenemist. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nakke korral on peaaegu terve plaadi tagumine külg kaetud seguga: seinaplaatide puhul 80% ja põrandaplaatidel 90%. Piisava nakkepinna saavutamiseks tuleb arvestada plaatide tagakülje reljeefi ja pahtlilabida hammaste õiget suhet. Suuri plaate paigaldades võib plaatimissegu kanda ka plaadi tagaküljele. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest, üleliigne segu eemaldatakse kohe. Plaaditud põrandale ei tohi astuda enne 2...3 päeva möödumist! Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

JÄRELHOOLDUS
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.

Kulunorm u 3 kg/m2 (9x6x6 mm plaatimiskammi korral)
Segu avatud aeg 30 min (E) (EN 1346)
Sega kasutusaeg ca 5 tundi vee lisamisest
Nakketugevus >1,00 N/mm² (EN 12004)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 mm (T) (EN 1308)
Klassifikatsioon C2TE S1 (EN 12004), kasutatav sisetingimustes
Veekulu 7 l/25 kg
Sideaine Tsement
Pakend 25 kg
Säilitamine 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

Referentsid

T1 plaatimine
Kõik plaatimise ja veetõkke tooted ning lahendused

TI Mall of Tallinn kaubanduskeskus

2018 aasta lõpus valmis Tallinnas Eesti üks suurimaid uue põlvkonna kaubanduskeskusi T1 Mall of Tallinn, kuhu on loodud just nagu linnaruumid koos väljakute ja tänavatega, mida ääristavad ...

Seotud tooted weber Extra Fix