weber flow rapid fix

Weber Estonia

Kiirkivinev isevalguv plaatimissegu

weber flow rapid fix on hea voolavusega kiirkivinev tsemendibaasil plaatimissegu sirgete põrandate plaatimiseks kuivades siseruumides. Sobib kasutamiseks klinker-, keraamiliste ja sobivate looduskiviplaatide paigaldamiseks.

  • Kiirkivinev, vuugitav 4 tunni möödudes
  • Suurte põrandaplaatide kinnitamiseks
  • Üldkasutatavate hoonete põrandad: kaubanduskeskused, koolid, haiglad jne.
  • Hea voolavusega ning suure nakkega
  • Kõrge koormustaluvus

ENNE KASUTAMIST

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Ebatasasused tuleb tasandada sobiva weberi tasandusseguga. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 10ºC

TÖÖJUHISED

Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 5 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest. Põrandal võib kõndida u 4 tundi peale plaatimist. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS
Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 12 kuud tootmiskuupäevast.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena,
kivistunud materjali mineraalse jäätmena.

 

Kulunorm 3 kg/m² (9x6x6mm plaatimiskamm)
5 kg/m² (R15/20 ümar plaatimiskamm) 

Veekulu

u 4,4-4,6 l / 20 kg (= 0,22 - 0,23 l / kg)

Töötemperatuur

Plaatimise ajal ja 2 päeva pärast plaatimist peab pinna,
segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C. Kuivamine
jahedas aeglustab toote kõvenemist oluliselt.

Kasutusaeg

u 45 min vee lisamisest

Avatud aeg

u 10 min

Kivistumisaeg enne vuukimist

4 tundi (+23°C)

Kivistumisaeg kuni kerge koormuseni

6 tundi (+23°C)

Kivistumisaeg kuni täiskoormuseni

2 päeva (T=23 °C, RH 50%)

Sideaine

Tsement

Nakketugevus

> 1,0 N/mm² (EN 1348)

Klassifikatsioon C2F (EN12004) sisetingimustes kasutamiseks

Värvus

hall

Säilivusaeg

12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Pakend

20 kg plastikkott

Toote sertifikaadid

CE, M1, EPD

Seotud tooted weber flow rapid fix