webertec 822

webertec 822

webertec 822 on väga elastne polümeerne veetõkkemass plaadistuse aluseks veeisolatsiooniks siseruumidesse. Veetõkemass on mõeldud kasutamiseks märgades ruumides seintele ja põrandatele plaadistuse aluse hüdroisolatsiooni tegemiseks, kuid ei ole sobiv kasutamiseks välitingimustes ja pidevalt veesurve all olevates kohtades (näit. basseinid, veemahutid jmt).

 

  • Väga elastne (venivus u 310 %)
  • Väga hea katvuse ja nakkuvusega
  • Pragusid sildav
  • Väike kulunorm (u 1,0...1,2 kg/m2)
  • Lühike kuivamisaeg (1. kiht 2-4 tundi)
  • EMICODE: EC1

ENNE KASUTAMIST
Materjal sobib kasutamiseks väga erinevatel aluspindadel (tsemendi baasil niiskuskindlad tasandussegud ja -pahtlid, betoon, põrandasegud, kipsplaadid jmt). Toode on väga hästi töödeldav, kergesti pinnale kantav ja aluspinnal olevaid väiksemaid pragusid sildav tänu oma heale elastsusele. Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv ja tolmuvaba. Imavad pinnad töödeldakse eelnevalt nakkekrundiga weber.prim 811 (või  weber MD16 lahjendatuna 1:5-le veega)ning mitteimavad aluspinnad krundiga weberprim 804. Kõik naket takistavad tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/- praht).

TÖÖJUHISED
weber.tec 822 on koheselt kasutusvalmis toode. Materjali pealekandmiseks sobivad lai pintsel/hari ja maalrirull, aga saab kasutada ka kellut ja pahtlilabidat. Hüdroisoleerimistöid tuleb alustada pindade korralikust puhastamisest, misjärel saab need kruntida (weberprim 811), selleks, et tekiks hea nake veetõkkemassile. Et tagada katkematu veetõkkekiht tuleb esmalt armeerida erinevad ohukohad, tegemist on kohtadega kus võivad tekkida veetõkkekihti mõrad ja lekked. Nendeks on trapid, läbiviigud, sein-seinaga ning sein- põrandaga ristuvad nurgad. Sise- ja välisnurga isoleerimiseks kasutatakse kiudkangaslinti weber FC. Trappide ja läbiviikide isoleerimiseks saab kasutada kiudkangas rullist weber FM välja lõigatud kangatükke. Enne kanga paigaldamist kantakse veetõkkemass weber.tec 822 aluspinnale ning surutakse kangas selle sisse, jälgides, et kanga alla ei jääks õhumulle. Seejärel võõbatakse veel üks kiht veetõkkemassi paigaldatud kiudkanga peale. Laushüdroisolatsiooni pealekandmiseks on sobivaim tööriist pikakarvaline maalrirull. Selleks, et pealekantav kiht oleks piisav ja katkematu tuleks töid teostada kindlasti kahes kihis ning pinnale peaks kandma pigem rohkem materjali kui vähem. Pealekandmisel tagada piisav kihi paksus, sest veetõkkemass on kuivamisel väga suure mahukahanemisega (mitte paigaldada alla minimaalse kulunormi u 1,0...1,2 kg/m2). Kuna veetõkkemass on elastne ja vetthülgav tuleb sellele plaatimiseks kasutada samuti elastset ja suure nakketugevusega plaatimissegu (weber Extra Fix). 

JÄRELHOOLDUS
Hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada kogenud töövõtjat, vajadusel saab kontaktide soovitamisel appi tulla kohalik Weber’i esindus. Enne materjali paigaldamist tuleb kindlasti tutvuda Weberi „Märja ruumi  terviklahendusega“, kus on täpsemalt tutvustatud trappide, läbiviikude ja nurkade hüdroisoleerimist ning veetõkkemassi weber.tec 822 paigaldamist! Kõik andmed on antud temperatuuril +23 °C, suhtelise õhuniiskusega 50%. Toode säilib kuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud. Tähelepanu! Pärast külmumist ei ole toode enam kasutamiskõlbulik.

Kulunorm  u 1,0...1,2 kg/m² (kuivamisjärgne kihi paksus 0,4...0,5 mm)
Soovituslik kihipaksus põrandatel 0,5 mm; seintel 0,4 mm
Kuivamisaeg 1. kiht 2...4 h
  2. kiht u 12 tundi (olenevalt keskkonna tingimustest)
Töötemperatuur +5 ... +30 °C
Kuivamisärgne temperatuuri taluvus -20 ... +70 °C
Tihedus u 1,6 kg/dm³(l)
Elastsus/venivus u 310%
Pealekandmiseks sobivad tööriistad Pintsel, maalrirull, pahtlilabidas
Värvus hall
Pakend 4, 8 ja 24 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Sertifikaadid CE; EC1; Det Norske Veritas (meresertifikaat)

 

Seotud tooted webertec 822