weber 4400

kiirkivistuv põrandasegu

weber 4400 sobib nii siseruumide betoonpõrandate kui nt välisterasside, -treppide ja rõduplaatide tasandamiseks, silumiseks ja aukude, pragude kiireks täitmiseks. Kasutatakse ka vannitubade, pesu-, elu-, tööstusruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate ruumide kiireks põrandatasanduseks ning kallete andmiseks (näiteks trapid, erinevate tasapindade üleminekud jne.), kui tööde teostamisega on kiire. Lisatava veekogusega saab muuta segu kasutusvaldkonda, õhukesest laustasandusest kuni paksemate kallete ja aukude täitmiseni (kuni 50 mm). Toode tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Tarnitakse valmis kuivseguna terasuurusega kuni 0,3 mm. Segu on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

  • Kiiresti kivistuv
  • Ilmastikukindel
  • Tugev
  • Väga hea töödeldavus
     

ENNE KASUTAMIST
weber 4400 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna suhteline niiskus peab olema alla 95%. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +10…+25°C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte)liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber MD16, mis lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda.

TÖÖJUHISED
Kuivsegule lisatakse vett 20-26% ulatuses kaalust. Veekogusega nendes piirides varieerides võime segu muuta plastiliinjast isevalguvani. Segu temperatuur peab ületama +10°C, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35°C. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks ühtlane - kasutada küllaldase võimsusega trelli, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahu kahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul vee lisamisest. weber 4400 kantakse pinnale terassiluriga, rihtlatiga või pahtlilabidaga. Võimalikud pahteldusrandid saab pealispinnalt maha kraapida u 30 minuti möödudes. Välitingimustes tuleb värskelt valatud pinnad kaitsta vihma, külma, otsese päikesevalguse ja tuule eest paariks päevaks. Tahenenud tasanduskiht lõigata aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täita elastse vuugitäitega. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt. Segu on käimiskuiv peale 1 tundi (+20° C) kuivamist, 2 tunni möödudes võib valatud pinnad juba katta. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega. weber 4400-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab kerget lihvimist või pahteldamist weberfloor 3100-ga. Tasandatud pinda ei ole soovitatav kasutata põrandakatteta või värvida!

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja ostsese intensiivse päikse eest.

OHUTUSTEAVE
Põhjustab ärritust. Sisaldab kvartsitolmu ja tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse
korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Pakend20 kg sangaga paberpakend
Säilivusaeg12 kuud
Kulunormu 1,6 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur+10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kuivamisaeg: käimiskuiv1 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv2 h, kui vee kogus on 5-6 l/25 kg (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus0...30 mm (kohati 50 mm)
Veekogus segamisel4...5,6 l/20 kg (20-28%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p≥ 1,5 N/mm²
SurvetugevusklassC 30 (EN 13813)
PaindetugevusklassF 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p< 0,7 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
TulepüsivusklassA2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal)10,5...11
SideaineEritsemendid
TäiteaineLiiv, lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
LisaainedKivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg15 min vee lisamisest
VärvusHall

Seotud tooted weber 4400