weberfloor 3030

Fiiberkiududega remontsegu

Kiiresti kivinev fiiberkiududega tsementsideaineline hea valguvusega põrandasegu erinevate aluspindade tasandamiseks ja remondiks sisetingimustes. Kihipaksus 0...10 mm, pumbaga paigaldades 2...10 mm 

  • Kiiresti kivinev
  • Tugev
  • Elastne, sisaldab kiudusid
  • Suure nakketugevusega
  • Väga sile pealispind
  • Hea töödeldavuse ja valguvusega
  • Sobib põrandakütte korral

ENNE KASUTAMIST
Sobilikud aluspinnad on lisaks betoonile, kergbetoon, kivi/keraamiline plaat, puit/vineer, kipsplaat, linoleum. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema >0,5 MPa. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte) liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu krunditakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt ka kruntaine MD16 tootelehte. Probleemsetes kohtades kasutada koos Weberi põrandavõrguga (klaaskiudvõrk 220 gr/m²), segukihi soovituslik paksus 10 mm. võrgu võib kinnitada aluspinna külge klambrite või segu abil, et võrk ei kerkiks pinda.

TÖÖJUHISED
Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 5,2 liitri puhta veega (26% kuivsegu kaalust). Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,4 l/20 kg. Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil 1-2 minutit. Segumassi kasutusaeg on u 15 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10°C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust. Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast tasandamist vahemikus +10…+25°C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema < 95%. Paigaldamise päeval ja päev hiljem ei tohi põrandat koormata. Segu paigaldatakse laia pahtlilabida või segukammi abil. Töö teostatakse ilma katkestuseta kuni kogu pind on tasandatud. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 10...12 m, sõltuvalt pumba võimsusest ja kihipaksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks osadeks. Tööriistad pesta kohe peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 2...4 tundi peale valamist, kui õhutemperatuur on 20°C. Põrandat võib vajadusel lihvida 4...6 tundi peale tasandamist. 5 mm kiht on täielikult kuivanud 24 tunniga (10 mm kiht 48 h), kui kuivamistingimused on head (+ 20°C, 50% RH). Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega. webervetonit 3030-ga tasandatud põranda võib katta keraamiliste- või kiviplaatidega, vaibaga, PVC või linoleumiga, parketiga (laminaat, kork, puit). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata katmata kujul. Juba 5 mm kiht tasandussegu kaitseb põrandakatet ja liimi alusbetooni leeliselise mõju eest.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.

PAISUMISVUUGID

Vajadusel lõigatakse paisumisvuugid niipea kui põrandal saab käia. Vuugid tehakse samadesse kohtadesse, kus aluspinna vuugidki või erinevate ruumide vahele. Vuugid täidetakse elastse vuugimaterjaliga.


 

Pakend 20 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunorm u 1,5 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...2 ööpäeva kihipakusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...10 mm
Veekogus segamisel 5,2 l/20 kg (26%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 25 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 350 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,3mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid, fiiberkiud. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus Hall
Tooteleht printimiseks

weber.floor 3030 (PDF - 1,94 MB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber.floor 3030 (PDF - 161,56 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber.floor 3030 (PDF - 156,81 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weberfloor 3030