Mida jälgida maja krohvfassaadi olukorra kontrollimisel ja hooldusel?

Weberi krohvfassaad

Reeglina näeb heaperemehelik ringkäik ette järgmiste ohukohtade kontrollimist:

  • Kas fassaad tundub visuaalselt korras? Eesmärk on tuvastada mistahes suuremaid määrdunud laike, vee läbijooksusid, pragusid, mehaanilisi vigastusi jmt;
  • Kontrolli aknaplekkide ja parapeti- ehk räästaplekkide korrasolekut ja samuti korrektset toimivust, st et vesi juhitakse efektiivselt krohvipinnast eemale, plekkide jätkukohtades ei esine vee läbijooksu jmt;
  • Kas aknaliited on terved? Väga tihti paigaldatakse aknaliiteprofiilid määrdunud lengile või kasutatakse konstruktsiooni jaoks sootuks valesid aknaliiteprofiile. Sellisel juhul on tulemuseks paari mm laiune vahe akna lengi ja krohvikihi vahel, kust võib soojustuse taha pääseda nii niiskus kui ka tormituuled;
  • Kas erinevad mastiksiga tehtud liited on terved? Üks koht, kus kindlasti on kasutatud UV-kindlat mastiksit, on akna veepleki ja krohvi liitumine. See on üks kriitilisemaid ehituslikke sõlmesid, mida peaks vähemalt kord aastas kontrollima ning mastiksi „väsimise“ korral tuleb seda värskendada;
  • Lisaks muude erisõlmede kontrollimist, kui neid esineb (krohvi plekkidega liitumised, karniisielementide kontroll jne). 

Vigastused fassaadikrohvis

Kui fassaad on viga saanud või esinevad SILS-süsteemi läbivad praod (st läbi kogu krohvikihi), siis ainult ülevärvimisega seda ei paranda. Sellisel juhul on kõige mõistlikum kohale kutsuda kas fassaaditöid teostanud ehitusfirma- või süsteemitootja esindaja, kes saab anda hinnangu probleemi ulatuse kohta ning renoveerimiseks vajalike tööde soovitused.

Kahjuks krohvfassaadide puhul on pea võimatu teha sellist kohtparandust, mis ei jääks hiljem näha. Seega ühe väikese augu parandamine nii, et lõpptulemus jääks nägus ja ülejäänud majaga harmoonias, eeldab vähemalt ühe seinaosa täielikku üle krohvimist. 

Mõistagi on soovitatav kasutada spetsialistide abi ka sellisel juhul, kui on probleeme veeplekkidega (nt jookseb vesi pidevalt ühte kohta, tekitades seinale inetuid triipusid) või vajab värskendamist mõni mastiks-liide. 

Kõige kindlam on alati küsimuste korral pöörduda süsteemitootja esindaja poole, sest teinekord võib esmapilgul pealtnäha süütu defekt viia mõne aastaga juba suuremate renoveerimistööde vajaduseni, kuigi seda oleks andnud ära hoida ühe telefonikõne ja paarikümne eurose arvega. Seega soovitame ilusa kevadilmaga minna õue ja teha oma kodu ümber üks põhjalikum ring ning vajadusel spetsialistidega ühendust võtta. 

Kontakt

Kui mõni teema jäi veel vastamata või töö käigus tekib küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie fassaaditoodete tootejuhiga Marti Dengo marti.dengo@saint-gobain.com või tel. +372 5567 8989