Müüritööd talvel

Weber Estonia

Kuna elame kliimavöötmes, kus sõltuvalt aastast on keskmine temperatuur 5-6 kuu jooksul 0°C või alla selle, tuleb ka talvistes oludes müüritöid teha. Teada-tuntud tõsiasi on see, et eriliste takistusteta saab müüre laduda minimaalselt kuni +5°C kraadini. Ka madalama temperatuuri ja niiskemate ilmade korral saab müüritöid jätkata, kuid sel juhul tuleb arvestada mõningate erisustega

  • Müüri ladumiseks kasutada talvist müürisegu weber M100/600 Talvine, mille kasutustemperatuur on reeglina minimaalselt -10°C.
  • Jäätunud, lumiseid ja härmatisega kaetud plokke ei tohi laduda.
  • Äsja laotud müür tuleb kaitsta ilmastikumõjude (tuul, sademed) eest.
  • Segu valmistamiseks kasutada võimaluse korral sooja (kuni +40°C) vett.
  • Alla -10°C ei ole soovitav müüriladumistöid teostada.
  • Ühe segamiskorraga valmistada selline kogus segu, mis jõutakse kasutada enne segu jahtumist ja tardumist. 

Mõned nõuanded:

Enne plokialuste mahalaadimist tuleb lumi ladustamisalalt ära lükata. Tasub teada, et enne külmade saabumist maha tõstetud ploki aluseid ei pruugi hiljem lihtsalt liigudata saada, kuna need võivad olla maapinnale kinni külmunud. “Jõuga tõstmisel” on oht plokke ja alust vigastada.

Taldmik tuleb hoolikalt puhastada lumest ja jääst. Jäätunud pinnale ei või müüri laduma hakata.

Kvaliteetne valmis müürisegu. Sobib kasutamiseks minimaalselt -10°C ilmaga.

Oluline teada:

  1. Kuna talvistes ja niisketes oludes laotud müürid vajavad kivinemiseks ja kuivamiseks rohkem aega, ei ole soovitatav neid seinu kohe pärast müürisegu kivinemist viimistlema hakata. Töödega kiirustades võib juhtuda, et müürist väljakuivav niiskus võib kahjustada viimistletud pinda. Kui võimalik, tuleks vältida talvel laotud müüri kiiret soojustamist SILS-soojustus- ja krohvisüsteemiga väljastpoolt, kuna niiskus (ja läbikülmumine) võivad põhjustada krohvitud fassaadipinna lagunemist.
  2. Puhta vuugiga müüre, mille vuugid jäävad hiljem visaalsetel kaalutustel nähtavale, pole soovitatav talvistes oludes talvise müüriseguga laduda. Kuna talvised müürisegud sisaldavad külmumise vältimiseks mitmesuguseid soolaühendeid, võivad need kivinemise ja kuivamise käigus vuugi ja müüri pinnale tulla ning laotud müür ei pruugi esteetiliselt ilus jääda – müürile võivad tekkida valged laigud, mis välimuselt meenutavad härmatist. Aja jooksul see valge “härmatisekiht” küll kaob, kuid sel juhul peab klient esialgu arvestama võimalusega, et äsja laotud müür ei vasta visuaalselt alguses tema ootustele.
  3. Eriti tähelepanelik peab olema talvistes oludes värviliste müürisegude kasutamisel tellisfassaadide ladumisel. Selleks tuleb kasutada spetsiaalseid värvilisi müürisegusid weber ML 5 P, mis on ette nähtud alla 0°C kraadi korral fassaaditelliste ladumiseks. Kuna värviliste müürisegude näol on tegemist eritoodetega, peab tööde käigus väga täpselt järgima kasutusjuhiseid: üks olulisemaid neist on veekogus segu valmistamisel, mida tuleb iga kord täpselt mõõta.

Kui mõni küsimus jäi veel vastamata või töö käigus tekib küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie Fibo plokitoodete tootejuhiga Margus Tint - margus.tint@e-weber.ee