Miks kasutada hoone soojustamiseks fenoolplaati?

SOOJUSTUSSÜSTEEMI EHITAMINE

Viimastel aastatel on Eestis üha populaarsemaks soojustusmaterjaliks muutunud fenoolplaat (Kingspan Kooltherm K5). Kui viimased 15 kuni 20 aastat on majade soojustamiseks ja krohvimiseks kasutatud põhiliselt EPS-i ja harva ka jäika villa, siis nüüd on hakanud see trend muutuma. Vaatamata sellele, et fenoolsoojustus on konkurentidest 2…3 korda kallim, on sel ka mitmeid eeliseid, millest olulisim on väike soojusjuhtivustegur λ (W/mK). Mida see meile annab?

Parem soojapidavus

Mida väiksem on materjali soojusjuhtivustegur λ, seda parema soojapidavuse saavutab samaväärse soojustuskihi paksuse juures. Nt. 200 mm fenoolsoojustus annab peaaegu poole parema soojapidavuse võrreldes 200 mm paksuse EPS-iga.

Seina paksus ja U-arv

Tulenevalt paremast soojapidavusest saavutab fenoolsoojustust kasutades samaväärse välisseina soojapidavuse õhema soojustuse kihiga. Näiteks: kui välissein laotakse Fibo 3/200 plokkidest, siis soovitusliku soojusjuhtivuse U=0,10 W/m²K saamiseks piisab 195 mm paksusest Kooltherm K5 kihist, kuid EPS Silveri paksus peaks olema 290 mm.

Õhem soojustuse kiht vanade hoonete renoveerimisel

Renoveeritavatel objektidel võib vajadus õhema soojustuse järele tekkida väga erinevatel põhjustel. Üks oluline roll on õhemal fassaadisoojustusel loomuliku valguse siseruumidesse pääsemisel: kui fassaadi pinnale kinnitatakse 250 mm EPS-soojustus ja aknapaledele lisada veel 30 mm või enam soojustust, jäävad aknad väga sügavale fassaadipinnast. Seetõttu on fenoolsoojustus väga levinud nt koolimajade renoveerimisel.

Samuti saab tänu õhemale soojustusele võita isegi mitmeid ruutmeetreid rõdu või lodža pinda vanade kortermajade soojustamisel.

Viilkatusega hooned

Viilkatusega hoonete puhul võiks vähemalt viilualused küljeseinad soojustada fenoolplaadiga, sest sellisel puhul jääb laiem räästas krohvfassaadi sademevee eest kaitsma. Lai räästas on fassaadi seisukohast väga oluline.

Parim soojapidavus ja püsivalt ilus

Kooltherm K5 fenoolsoojustus koos sertifitseeritud soojusisolatsiooni-liitsüsteemi (SILS) weber.therm plus ultra ning koos kvaliteetsete AquaBalance dekoratiivkrohvidega garanteerib parima soojapidavuse ja esteetiliselt kauakestva väljanägemine paljudeks aastateks.

Kontakt

Kui mõni teema jäi veel vastamata või töö käigus tekib küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie fassaaditoodete tootejuhiga Marti Dengo marti.dengo@saint-gobain.com või tel. +372 5567 8989