weber Kivipinnoite

kirjukivikrohv

Soklikrohv

weber Kivipinnoite on spetsiaalselt soklite jaoks mõeldud kirjukivikrohv.

Tootel on väga suur difusioonitakistus ehk madal veeauru läbilaskvus, mistõttu ei ole soovitatav Kivipinnoitet kasutada soojusisolatsiooni-liitsüsteemides (SILS).

Värvid

  • Värviline kirjukivikrohv
  • Spetsiaalselt soklite viimistlemiseks
  • Mehaaniliselt vastupidav
  • Väikese veeimavusega

 

 

 

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kõva ja mahupüsiv. Kõik lahtised osad ja naket takistavad tegurid nagu kooruv värv, tolm, õli, tsemendipiim jmt tuleb eelnevalt eemaldada. Sobivaks aluspinnaks on igasugused mineraalsed krohvid, nt soklites weber 137 või armeerimissegu weber.therm 310. Peale aluskrohvi paigaldamist peab vähemalt 2 päeva ootama enne dekoratiivkrohvi pinnale kandmist. Mosaiikkrohvi alune pind tuleb kruntida selleks ettenähtud krundiga weber PG.  

SEGU VALMISTAMINE

Toode on koheselt kasutusvalmis. Enne toote pinnale kandmist on vaja segu korralikult läbi segada, mida võib teha ka lihtsalt kelluga. Trelli ja vispli kasutamine ei ole lubatud.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Materjal kantakse aluspinnale roostevabast terasest krohviliibiga / spaatliga. Mosaiikkrohv tuleb pinnale kanda väga ühtlase kihipaksusega, et vältida segu „lainetamist“. Silumine tuleb teha alati ühes suunas. Kihi paksus peab jääma enam vähem täitetera paksune, st antud juhul ca 2,0 mm. Värsket krohvipinda tuleb tööde ajal kaitsta otsese päikese ja sademete eest vähemalt 2 päeva, sõltuvalt keskkonnatingimustest.

PAIGALDUSTINGIMUSED

Krohvimise ajal ja krohvi kuivamise perioodil peab töökeskkonna ja aluspinna temperatuur olema vahemikus +5...+25 °C ning suhteline õhuniiskus peab olema alla 80 %. Pinda tuleb kaitsta otseste sademete eest kuni krohv on täielikult kuivanud, kuid mitte vähem kui 2 päeva. Paigaldamist tuleb vältida tuulistes oludes ja otsese päikesega, mis kiirendavad segu normaalset kuivamist. Samuti tuleb tööde teostamist vältida madalatel temperatuuridel ja kõrge õhuniiskusega, sest see omakorda aeglustab normaalset kuivamist.

TÄHELEPANU!

Peale mosaiikkrohvi webervetonit KiviPinnoite pinnale kandmist on segu valkja tooniga. See tuleneb krohvi liimainest, mis kuivamise käigus muutub täielikult transparentseks.

MATERJALI TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Materjali tuleb transportida ja ladustada terves ja vigastamata originaalpakendis. Toode säilib vähemalt 12 kuud tootmiskuupäevast. Säilitada soojades ja kuivades tingimustes. Kaitsta liiga madalate ja kõrgete temperatuuride eest. 

ETTEVAATUSABINÕUD

Paigaldamise ajal vältida seguga otsest kokkupuutumist. Silmi ja nahka tuleb värske toote eest kaitsta. Materjali silma sattumisel tuleb silmi pesta koheselt rohke puhta veega ning otsida meditsiinilist abi. Nahka pesta rohke seebi ja veega. Säilitada lastele kättesaamatus kohas. 

Pakend 18 kg ämber 
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis, kaitstuna päikese ja külma eest
Kulunorm

1,5 mm - 3,5 kg/m² 

2,0 mm - 4,5 kg/m²

Paigaldustemperatuur +5…+25 ⁰C, RH < 80 %
Veeauru läbilaskvus

Sd < 0,2 m

Veeimavus

< 0,05 kg/(m² min0,5) (SFS-EN 1015-18)

Tihedus 1,6...1,8 g/cm³
Värvitoonid

M110 Must (2,0 mm)

M111 Keskmine hall (2,0 mm)

M114 Helehall (2,0 mm)

M224 Punane (1,5 mm)

Paigaldusjuhised