weber.floor 5500

Jämedateraline põrandatasandussegu

weber.floor 5500 on välja töötatud vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber.floor 5500 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada elektriküttesüsteeme. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 1 mm. weber.floor 5500 on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

  • Tugev
  • Sobib põrandakütte korral
  • Lihtne paigaldada
  • Universaalne põrandasegu sisetingimustesse
  • Tasandamiseks ja kallete tegemiseks

ENNE KASUTAMIST
weberfloor 5500 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa. Enne paigaldamist tuleb aluspind puhastada naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad täidetakse näiteks villaga. Suured aluspinna ebatasasused (>80 mm) tasandatakse näiteks kiirtäiteseguga weberfloor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Tasandustööd teostatakse suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10…+25°C kuni kuivamiseni.

TÖÖJUHISED
weberfloor 5500 valmissegu kantakse aluspinnale terasliibi, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Segu pind tuleb tasandada ja tihendada kohe. Kui aluspinnas on deformatsioonivuugid, tuleb need hiljem ka tasanduskihis lahti lõigata ning täita elastse täidisega

JÄRELHOOLDUS
Kuivades ja soojades oludes on soovitatav tasanduskihti 1...2 ööpäeva jooksul niisutada.

OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.

 

Kulunorm u 1,6 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 6...8 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 nädalat (sõltuvalt kihipaksusest)
Segukihi paksus 3...20 mm (kohati 30 mm)
Veekogus segamisel 4 l/25 kg (16%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv, terasuurus < 1,0 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Värvus Hall

Seotud tooted weber.floor 5500