weber LR Spray

LR_Spray_3D_web.jpg

weber LR Spray on koheselt kasutusvalmis valge polümeerne peenpahtel, kasutamiseks kuivades oludes (eluruumid, kontorid, bürood jmt), nii seinte kui lagede pahteldamiseks.

Mitte kasutada niiskete ja kütmata ruumide puhul! Tarnitakse 15 l plastikkottides. Pinnale võib kanda nii pahtlipumbaga kui ka käsitsi.

  • Sobib nii ülevärvimiseks kui tapetseerimiseks
  • Kerge lihvida
  • Kerge paigaldada
  • Suure nakketugevusega
  • Väga heade täiteomadustega
  • Väga sileda pinnaga
     

ENNE KASUTAMIST
Aluspinnaks sobivad erinevad mineraalsed tsementkrohvid (weber TT) ning polümeersed pahtlid (weber L), kipskrohvid (webervetonit KL), kipsplaatseinad ja -laed, puitlaastplaat jne. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba ning aluspinna minimaalne temperatuur materjali paigaldamise ajal on +5°C. Aknad ja muud pinnad, mida ei pahteldata, tuleb hoolikalt kinni katta.

TÖÖJUHISED
Pahtel kantakse seinale kas pumbaga või käsitsi pahtlilabidaga. Kuivi, poorseid ja imavaid aluspindu on enne pahteldamist soovitatav niisutada või kruntida universaalse nakkedispersiooniga weberprim 811. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (P150-180) liivapaberit. Lihvimise ajal peab kandma tolmumaski ning kaitseprille. Enne järgmise kihi peale kandmist tuleb pinnalt kogu lihvtolm korralikult eemaldada. Enne järgmise tööetapi juurde asumist (värvimine, tapetseerimine) tuleb vajadusel kasutada sobivat krunti. Kivistunud pinda võib värvida või tapetseerida 1...2 ööpäeva möödudes. weber LR Spray-ga pahteldatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (nt pritspinnana lagedel).

JÄRELHOOLDUS
weber LR Spray-ga viimistletud seina on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Kasutustemperatuurmin. +5 °C
Pakend15 l plastikaatkott (21 kg)
Säilivusaeg12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunormu 1,0 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: katmiskuiv1...2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus1...3 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 5 mm
SideaineAkrüül kopolümeer
TäiteaineValge dolomiit, terasuurus < 0,3 mm
VärvusValge
Tooteleht printimiseks

weber LR Spray (PDF - 339,63 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber LR Spray (PDF - 156,05 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber LR Spray