Vana telliskorstna renoveerimine

Weber Estonia

Tänapäeval on telliskorsten oma populaarsust minetanud, sest telliskorstna ehitamine on kulukas ja aeganõudev. Tihti on vaja leida aga sobiv lahendus vana telliskorstna renoveerimiseks. Kuna telliskorstna lõõri sisepind on tänu vuukidele ebatasane, võib see
põhjustada tahmakogunemist lõõridesse. See võib põhjustada tahmapõlengu või halvenenud tõmbe. Lõõri renoveerimine tuleb jätta õppinud ja kogemustega pottsepa või kostnapühkija hooleks, kes oskab valida selleks sobiva lahenduse ja materjalid.
Kui aga vana telliskorsten on kaotanud oma nägusa välimuse, vuugid on ebaühtlased ning kivid osaliselt tahmunud, siis korstna välispinna viimistlemine ei ole nii keerukas kui lõõri remont.

Telliskivist korstna renoveerimine võib olla vajalik mitmel põhjusel, nagu näiteks kahjustunud vuugid, pragude ilmumine või kuumuse ja halva tõmbe tõttu tekkinud pigikahjustus. Renoveerimine hõlmab tavaliselt korstna vuukide tihendamist ja tugevdamist, et tagada selle ohutu ja tõhus kasutamine. Enne renoveerimistööde alustamist hinnatakse korstna seisukorda. See hõlmab korstna välispinna ja sisemuse hindamist, et tuvastada võimalikud kahjustused ja struktuurilised probleemid. Kui on kasutatud nõuetekohast kivi, mis vastab ilmastiku- ja külmaklassile F2, võib jätta korstnapitsi katmata.

Vajadusel tuleb korstna katusest väljaulatuva osa välispinda kaitsta ilmastikumõjude eest. Selleks võib pinna krohvida armeerimisseguga weber.therm 310 ja viimistleda näiteks antiikkrohviga weber AK või katta täielikult plekiga. Ruumis sees võib korstna värvida, krohvida või jätta töötlemata. 

  1. Esmalt tuleb veenduda, et kõik vuugid ja liitekohad on tihedad ja puudub lahtine, pudenev müürisegu. 
  2. Siseruumis kasutatakse korstna ladumiseks ja vuukide renoveerimiseks toodet weber Clay Mortar, katusest väljaulatuv osa laotakse tavalise müüriseguga weber M100/600
  3. Esmaseks krohvimiseks soovitame kasutada tasandussegu weber TT
  4. Seejärel võib viimistluseks kasutada näiteks antiikkrohvi weber AK või värvialuse pinna saavutamiseks tsemendibaasil viimistluspahtlit weber VH
  5. Pigitanud korstnajala renoveerimiseks kasutatakse toodet webertec 933. Alustuseks tuleb korsten puhastada tahmast ja lahtistest pigiosakestest. Peale lahtise pigi eemaldamist kantakse korstna pinnale esimeseks nakkekihiks horisontaalselt lahti kammitud weber.tec 933, mis peab kuivama vähemalt ühe tunni. Seejärel tehakse sama tootega tasanduskrohvimine vajalikus kihipaksuses. 
  6. Viimistlemiseks võib kasutada kas antiikkrohvi weber AK või kanda pinnale veel viimistluspahtel weber VH ja värvida.