Fibo moodulkorstna paigaldusjuhend

Fibo moodulkorsten

Allpool toodud Fibo korstna paigaldusjuhend koos pildimaterjaliga samm-sammult tööde järjekorraga korstna paigaldamisel.

Töö käik

 • Korstnadetaile tuleb hoida ehitusplatsil kinnikaetuna või katuse all ladustatuna. Korstnadetaile ei tohi ladustada vajuvale ja ebaühtlase kaldega pinnasele – see võib tooteid rikkuda!

 • Paigaldamiseks läheb vaja järgmiseid tööriistu: müüriladumisnöör, kellu, vesilood, vispliga trell ja mördinõu.

 • Korstna täpsem asukoht määratakse katuse läbiviigust nöörloodi abil. Paiknemiskohale märgitakse korstna tsenter ja mooduli kaks vastasnurka. Ladumise lihtsustamiseks võib kasutada nurgalatte. 

 • Kui korsten ehitatakse seina äärde, tuleks laotava korstna ja seinapinna vahele enne ladumise alustamist kinnitada villaplaat, mis toimib paisumisvuugina. 

 • Mantelplokid müüritakse paika weber OL 15 plokiliimiga. Jälgida tuleb, et segu ei satuks šamott-toru ja mantelploki vahele. Kõik vajalikud mantelplokki läbistavad avad tehakse enne ploki paigaldamist. 

 • Šamott-torudesse avade tegemiseks  kasutatakse kõvasulamhammastega käsisaagi või ketaslõikajat. Ümarate avade tegemisel soovitame trelliga avad piki lõikejoont ette puurida. Šamott-torusse avade tegemisel tuleb eemaldatav tükk ketaslõikajaga täielikult välja lõigata. Vasaraga tüki välja koputamisel olla väga hoolikas, kuna keraamiline toru on habras materjal. 

 • Šamott-torude ühendamiseks kasutatakse weber Fire Mortar tulekindlat segu. Segu tuleb valmistada puhta veega, samuti ei tohi segusse sattuda mingeid lisaaineid, mis võiksid kahjustada segu omadusi. Tulekindlat kuivsegu tuleb jälgida rangelt tootjapoolset juhendit. Šamott-torude paigaldamisel jälgida, et torude liitekohad oleksid väljastpoolt sissepoole kaldu. Enne tulekindla seguga liimimist tuleb liitekohad niiske puhastuslapiga tolmust puhastada.
 • Juba valmistatud ja paigaldatud segu kaitsta külmumise eest. NB! See segu ei ole asendatav! Samuti ei ole asendatav tulekindel mineraalvill.

 • Isolatsioonivilla paigaldatakse soovitavalt enne järjekordse šamotttoru paigaldamist. 

 • Korstna ehitamise käigus jälgida, et korstnasse ei satuks sademeid. 

 • Korstna ehitusel tuleb kasutada ainult tootja poolt ettenähtud detaile ja materjale! Tooteid ei tohi asendada analoogsete turul olevate toodetega!

 

Samm-sammult paigaldamise juhend

 1. Vajalikud segud korstna mugavaks ja turvaliseks ehitamiseks

 2. Puhastustoru ja tahmaluugi paigaldamine

  Esimest mantelplokki paigaldades veendutakse, et see oleks loodis, puhastustoru asetatakse vastu mantelplokki.

  Märgi puhastustoru ava mantelplokile. 

 3. Korrektse ava saamiseks puuri alumisse äärde augud. Mantelploki ava ja šamott-toru ava vahele peab jääma 2 cm vahe villa jaoks.

  Seejärel lõika mantelplokki ava kõvasulamhammastega saega.

 4. Mantelplokile kantakse plokiliim, kasutades kilest dosaatorit. Seejärel paigaldatakse järgmine mantelplokk, veendudes, et korsten
  oleks loodis.

 5. Tahmaluugi paigaldamiseks puuritakse augud ning kinnitatakse tahmaluuk komplektis olevate naeltüüblitega mantelploki külge.

  Keraamiline plaat surutakse tahmaluugi ukse küljes oleva vedruga tihedalt vastu puhastustoru.

 6. Väikese tahmaluugi pigaldus

  Ketaslõikuriga lõigatakse šamott-torusse sobiv ava.

  • Mantelplokki lõigatakse mõõdetud ava.
  • Paigaldatakse šamott-toru ja vill. Villale kantakse mõõdud ja lõigatakse villale vajalik ava. 
  • Kasutades tahmaluugi metallhülssi, kantakse mõõdud šamott-torule. 
  • Tehtud avasse sobitatakse metallist hülss. 
  • Paigaldatakse järgmine mantelplokk ja veendutakse, et hülss sobitub korrektselt kohale. Paigaldatakse tahmaluuk, veendutakse, et see oleks tugevalt kinni. 
 7. Šamott-toru paigaldamine

  Šamott-torud liimitakse tulekindla seguga weber Fire Mortar.

  Kanna šamott-toru äärele segu kellu või kilest dosaatori abil tulekindel müürisegu või kasta šamott-toru äär segu sisse.

 8. Ettevaatlikult paigaldatakse šamott-toru oma kohale. Silu väljavalgunud tulekindel müürisegu Niiske käsnaga.

 9. Ühendustoru paigaldamine

  Kui ladumisega on jõutud ühendustoru kõrgusele, paigaldatakse kuivalt ühendustoru. Mõõdetakse ava asukoht ja märgitakse see mantelplokile. 

   

 10. Märgi ühendustoru ava mantelplokile, kasutades tavalist šamott-toru.

 11. Puuri mantelplokki augud arvestades, et mantelploki ava peab olema 3 cm suurem kui ühendustoru välismõõt.

 12. Puhastustoru ümber lõigatakse sobivas mõõdus vill ja ühendustoru asetatakse paika. Seejärel paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud
  avaga mantelplokk.

  Ühendustoru ülemisele osale lõigatakse sobivas mõõdus vill ja see asetatakse paigale.

   

 13. Siibri paigaldamine

  Märgi siiber mantelplokile, lõika ava.

  Ava peab olema nii suur, et siibri ja mantelploki vahele jääb villale ruumi lisaks 1 cm.

  • Vastavalt mõõtudele lõigatakse mantelplokile ava. 
  • Veendudes, et siiber sobitub avasse, paigaldatakse pakendis kaasas olev vill ja lisatakse järgmine mantelplokk. 
  • Kontrollida, et mantelplokk oleks loodis! Ühendustoru ülemisele osale lõigatakse sobivas mõõdus vill ja see asetatakse paigale.
  • Paigaldatakse järgmine mantelplokk ja kontrollitakse, et korsten oleks endiselt loodis

   

   

 14. Lisaühenduse paigaldus

  • Mantelplokile märgitakse lisaühenduse asukoht, kasutades ühendustoru. 
  • Lisatakse ühendustoru mõõdule ka villa mõõt ja seejärel kantakse mõõdud mantelplokile. 
  • Mantelplokki lõigatakse ava, puurides eelnevalt ette augurea. Viimistleda ava peitliga.
 15. Märgi lisaühenduse täpne koht ühendustoru abiol ja lõika villale ning šamott-torusse vajalik ava. Kuna šamott-toru on habras, tuleb vältida tugevaid lööke.  

  • Tulekindel segu kantakse lisaühendustoru servadele. 
  • Lisaühendus fikseeritakse šamott-toru külge, kasutades selleks kohandatud puidust fiksaatorit.
  • Kui segu on kuivanud, paigaldatakse lisaühendustoru ümber vill ja viimistletakse ühendus.
 16. Betoonist katteplaadi paigaldamine

  • Viimane šamott-toru lõika nii, et see jääks mantelploki servast ca 5 cm allapoole, millele paigaldatakse terasmansett. 
  • Vajadusel tuleb paigaldada korstna nurkadesse armatuurvardad ja aukudesse valatakse jootebetoon. 
  • Kõige peale paigaldatakse plokiliimiga betoonist katteplaat.
 17. Kõige peale paigaldatakse plokiliimiga weber ML 15 betoonist katteplaat.

Fibo moodulkorstna paigaldusjuhend

Vaata lisaks