Fibo moodulkorstna paigaldusjuhend

Fibo moodulkorsten

Allpool toodud Fibo korstna paigaldusjuhend koos pildimaterjaliga samm-sammult tööde järjekorraga korstna paigaldamisel.

Töö käik

Korstnadetaile tuleb hoida ehitusplatsil kinnikaetuna või katuse all ladustatuna. Korstnadetaile ei tohi ladustada vajuvale ja ebaühtlase kaldega pinnasele – see võib tooteid rikkuda!

Paigaldamiseks läheb vaja järgmiseid tööriistu: müüriladumisnöör, kellu, vesilood, vispliga trell ja mördinõu.

Korstna täpsem asukoht määratakse katuse läbiviigust nöörloodi abil. Paiknemiskohale märgitakse korstna tsenter ja mooduli kaks vastasnurka. Ladumise lihtsustamiseks võib kasutada nurgalatte. Kui korsten ehitatakse seina äärde, tuleks laotava korstna ja seinapinna vahele enne ladumise alustamist kinnitada villaplaat, mis toimib paisumisvuugina. Mantelplokid müüritakse paika weber M100/600 müüriseguga ja looditakse vaaderpassi abil. Jälgida tuleb, et segu ei satuks šamott-toru ja mantelploki vahele. Kõik vajalikud mantelplokki läbistavad avad tehakse enne ploki paigaldamist. Avade tegemiseks  kasutatakse kõvasulamhammastega käsisaagi või ketaslõikajat. Ümarate avade tegemisel soovitame trelliga avad piki lõikejoont ette puurida. Šamott-torusse avade tegemisel tuleb eemaldatav tükk ketaslõikajaga täielikult välja lõigata. Vasaraga tüki välja koputamisel olla väga hoolikas, kuna keraamiline toru on habras materjal. Iga Fibo Korstna tarnega on kaasas erisegu šamott-torude ühendamiseks - weber. vetonit ML Tuli (tulekindel müürisegu). Segu tuleb valmistada puhta veega, samuti ei tohi segusse sattuda mingeid lisaaineid, mis võiksid kahjustada segu omadusi. Tulekindlat kuivsegu tuleb segada rangelt vahekorras 6:1. Šamott-torude paigaldamisel jälgida, et torude liitekohad oleksid väljastpoolt sissepoole kaldu. Enne tulekindla seguga liimimist tuleb liitekohad niiske puhastuslapiga tolmust puhastada.

Juba valmistatud ja paigaldatud segu kaitsta külmumise eest. NB! See segu ei ole asendatav! Samuti ei ole asendatav tulekindel mineraalvill.

Isolatsioonivilla paigaldatakse soovitavalt enne järjekordse šamotttoru paigaldamist. Puhastus- ja ühendustoru avade serva ja mantelploki vahele soovitame jätta ca 10 mm laiuse paisumisvahe, mis tihendatakse villaribadega. Soovitavalt võib vertikaalsihis laduda kuni 4 m korstnat päevas. Korstna ehitamise käigus jälgida, et korstnasse ei satuks sademeid.

 

Samm-sammult paigaldamise juhend

 1. Vajalikud segud korstna mugavaks ja turvaliseks ehitamiseks

  • Tulekindel segu - weber.vetonit ML Tuli
  • Müürisegu - weber M100/600
  • Jootebetoon - weber.vetonit JB 600/3
 2. Puhastustoru ja -luugi paigaldamine

  Märgi puhastustoru ava mantelplokile. Korrektse ava saamiseks puuri alumisse äärde augud.

 3. Korrektse ava saamiseks puuri alumisse äärde augud. Mantelploki ava ja šamott-toru ava vahele peab jääma 2 cm vahe villa jaoks.

  Seejärel lõika mantelplokki ava kõvasulamhammastega saega.

 4. Aseta vill mantelplokki ning tee sisselõige puhastustoru jaoks.

 5. Paigalda puhastustoru ning vill ümber puhastustoru. Jälgi, et korsten oleks loodis.

 6. Puuri tahmaluugi paigaldamiseks augud ning kinnita tahmaluuk komplektis olevate naeltüüblitega ploki külge.

  Keraamiline plaat surutakse tahmaluugi ukse küljes oleva vedruga tihedalt vastu puhastustoru.

 7. Väikese tahmaluugi pigaldus

  Lõika vill ära ning märgi väike tahmaluuk šamott-torule ning lõika sisse ava.

 8. Paigalda šamott-toru ning paigalda väike tahmaluuk.

 9. Fikseerimiseks ning tuleohutuse tagamiseks pane tahmaluugi ja mantelploki vahele tulekindel vill.

 10. Kondensaadikoguja paigaldamine (vedelkütte korral)

  Märgi kondensaadikoguja ava asukoht mantelplokile.

 11. Kondensaadikogujast juhitakse kondensaat korstnast välja.

 12. Šamott-toru paigaldamine

  Kanna šamott-toru äärele segu kellu abil tulekindel müürisegu või kasta šamott-toru äär segu sisse.

 13. Silu väljavalgunud tulekindel müürisegu šamott-torus.

 14. Ühendustoru paigaldamine

  Paigalda kuivalt ühendustoru. Mõõda ava asukoht mantelplokile arvestades müürisegu vuugi paksust (ca 1 cm).

 15. Märgi ühendustoru ava mantelplokile, kasutades tavalist šamott-toru.

 16. Puuri mantelplokki augud arvestades, et mantelploki ava peab olema 3 cm suurem kui ühendustoru välismõõt.

 17. Paigalda seguga esimene mantelplokk, seejärel vill (tee sisselõige ühendustoru jaoks), paigalda ühendustoru ja seguga teine mantelplokk. Loodi.

 18. Siibri paigaldamine

  Märgi siiber mantelplokile, lõika ava.

  Ava peab olema nii suur, et siibri ja mantelploki vahele jääb villale ruumi lisaks 1 cm.

 19. Paigalda villaplaadid ning siiber. Tulekindla nööriga siibri ja šamott toru vahel tulekindlat segu ei kasutata.

  Seejärel paigalda seguga järgmine mantelplokk. Siibri katteplaat peab ära varjama villaplaadid.

   

 20. Korstna armeerimine

  Armeerimiseks vala nurgaavadesse weber Jootebetooni 600/3 ning lükka armatuurvarras (8 mm) auku. Vajadusel vala jootebetooni juurde. Jälgi, et jootebetoon kuskilt ei lekiks.

 21. Betoonist katteplaadi paigaldamine

  Viimane šamott-toru lõika nii, et see jääks mantelploki servast ca 5 cm allapoole.

 22. Paigalda terasmansett ja pane segu betoonkatteplaadi alla.

 23. Paigalda betoonist katteplaat

 24. Lisaühenduse tegemine

  Märgi lisaühenduse ava ja tee sisselõige mantelploki ning villa sisse.

 25. Märgi lisaühenduse täpne koht ja lõika šamott-torusse sektorid, vajadusel puuri ka ringjoonele ka augud. 

 26. kanna tulekindel müürisegu lisaühendusele ja fikseeri šamott-toru külge, kasutades selleks nööi ja kahte pulka. Seejärel paigalda tulekindel vill ümber lisaühenduse.

Vaata lisaks