Müüritööd talvel

Weber talvised müüritööd

Fibo plokkide talvise paigaldamise põhimõtted on samad, mis teistelgi ehitusplokkidel. Madalamatel temperatuuridel kui alla +5⁰C tuleb müüriladumisel kasutada talvist külmalisanditega müürisegu.

Talvistel müüritöödel tuleb arvestada järgmiste teguritega:

  • müürisegu tuleb valmistada sooja veega (kuni +40⁰C);
  • valmis segatud müürisegu on lühema kasutusajaga;
  • soojendada enne paigaldamist seguga kokkupuutuvaid plokipindasid;
  • laotavat müüritist tuleb kindlasti kaitsta ilmastiku mõjude eest;
  • tuleb jälgida tuule tugevust (tuulekülma), näiteks õhutemperatuur -5⁰C + tuule tugevus;
  • 10 m/s annab tulemuseks -12-14⁰C õhutemperatuuri
  • müüritööde tegemine alla -10⁰C ei ole soovitav

Talviste müüritööde tegemisel soovitame kasutada weber M100/600 talvist müürisegu, mis on valmis segu külmavastaste lisanditega ja millega on võimalik teostada müüritöid kuni temperatuurini -10⁰C. Täiendavaid külmumisvastaseid  lisandeid ei ole lubatud ise segu sisse segada. Segu ei ole soovitav suures koguses ette teha, lähtuma peaks sellisest segukogusest, mis jõutakse enne segu jahtumist ära kasutada. Kui segu hakkab tarduma, siis töödeldavuse parandamiseks ei tohi hiljem vett juurde lisada. Liigselt alajahtunud segu temperatuuri tõstmiseks võib segada seda värskelt segatud sooja seguga. Tuleb kindlasti vältida segu kiiret jahtumist nii segunõus kui ka müüril, see eeldab tööpiirkonna maksimaalselt kaitsmist tuule eest. Segu jahtumist aitab aeglustada ka segunõu mähkimine isolatsioonimaterjali sisse. 

Müüri ladumine

Töid tuleb teostada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele. Plokke ei tohi pärast seguga nakkumist enam liigutada. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised. Paigaldatavad plokid ja vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad. Enne segu pinnale kandmist soovitame plokkide  sängituspinnad eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C, sest ainult kuivad eelsoojendatud plokid tagavad vajaliku nakke müüriseguga. 

Külmakahjustuste vältimine

Lumi iseenesest ei ole plokkidele kahjulik, aga lume sulamisel tekkiv vesi ei tohi valguda plokkseina sisse. Külmakahjustused tekivad juhul, kui ehitusplokid on  läbi vettinud ning külmuvad ja sulavad korduvalt. Fibo plokkidel on tagatud külmakindlus 50 tsüklit. Kuivade plokkide puhul ei ole probleemiks pluss- ja miinustemperatuuride sage vaheldumine, probleemiks on  plokkide läbivettimine ning seda tuleb kindlasti vältida. Selleks tuleb ehitamise käigus horisontaalsed müüripinnad katta nt. kilega ning vahelagedele kogunenud lumi enne sulamist ära koristada.   

Vaata lisaks