Fibo seinte viimistlemine

Weber Estonia

Fibo plokid on kaalult kerged ja piisava survetugevusega, et ehitada mitmekorruselisi hooneid, omades samas häid tulepüsivuse, helipidavuse, soojaisolatsiooni ja külmakindluse näitajaid. Fibo plokke on lihtne töödelda ja laotud seinad on suurepärane aluspind viimistlemiseks.

Fibo plokid on kergbetoonplokkidest kõige universaalsemad, millest on lihtne ehitada püsivaid konstruktsioone alates hoone vundamendist lõpetades katuse parapetiga.

Siseviimistlus

Kuna Fibo plokid on täpselt mõõdus ning nendest oskuslikult laotud müürid ühtlaselt tasapinnas ja sirged, siis reeglina piisab Fibo müüri pahteldamiseks 3-5 mm tasanduskihist. Sellise kihi tegemiseks sobib hästi tsemendil baseeruv täitepahtel weber TT. weber TT on niiskus-, külma- ja kuumakindel ning seda võib kasutada kõikide ruumide seinte tasandamiseks, alates vannitoast ja saunast, lõpetades tamburi ja elutoaga. weber TT oskuslikul pinnalekandmisel saavutatakse piisav siledus tapeedi alla. 

Siledama pealispinna saamiseks tuleb TT-ga tasandatud seinad viimistleda weber LR+ või weber VH-ga. LR+ ja VH on peened viimistluspahtlid, mis tagavad sileda pinna värvi, tapeedi või muu viimistlusmaterjali alla. weber LR+ sobib ainult kuivade ruumide (eluruumid) seinte ja lagede pahteldamiseks. weber VH on tsemendil baseeruv viimistluspahtel ning seda võib kasutada lisaks eluruumidele ka vannitubade, pesemisruumide, trepikodade ning muude niiskes- ja ka külmas keskkonnas olevate ruumide pahteldamiseks.

Kui aluspind on ebatasane, sobib seina tasandamiseks krohvisegu weber.stuck 313. weber.stuck 313-ga võib teha kuni 25 mm paksuse tasanduskihi. Üksikute aukude ja lohkude täitmisel (pistikupesad, kaablisooned, torude läbiviigud) võib kihipaksus olla kuni 5 cm. weber.stuck 313 on tsemendil baseeruv niiskus-, külma- ja kuumakindel krohvisegu, mida võib kasutada nii sise- kui välistingimustes, kuivades ja märgades ruumides. See segu sisaldab ka kiudusid, mis armeerivad segukihi ühtlaselt ning aitavad ära hoida pragude teket. weber.stuck 313-ga tasandatud sein tuleb enne värvimist või tapetseerimist pahteldada weber LR+i või VH-ga.

Välisviimistlus

Soojustamiseks ja fassaadi ehitamiseks on lahendusi palju. Weberi kõige populaarsemad lahendused on soojusisolatsiooni-liitsüsteemid (SILS) WeberTherm ja WeberMin. Kauakestva tulemuse garanteerib samuti ThermoRoc-lahendus.

WeberThermi näol on tegemist nn õhekrohvisüsteemiga, milles polüstüreen (EPS) paigaldatakse seinale spetsiaalse liimsegu weber.threm 305 ja tüüblitega (nt weber 394/weber 395). Soojustusmaterjali peale tehakse umbes 5-8 mm paksune kahekihiline armeerimiskiht seguga weber.therm 310. Esimesse kihti tuleb sisse suruda ka armeerimisvõrk weber 397 (>160 g/m²) ning teine kiht on soovitatav peale kanda koheselt, nn märg-märjale meetodil. Enne viimistluskrohvi tegemist tuleb armeeritud pind kruntida weber.prim 403 krundiga, mille toon peab vastama viimistluskrohvi toonile. Viimistluskrohvi materjali saab valida erineva terasuuruse ja faktuuriga krohvisegude hulgast, mida toonitakse erinevate Weberi ja NCS-värvikaartide alusel.

Teine populaarne lahendus on WeberMin. WeberMin on oma ehituselt sarnane eelpool kirjeldatud WeberTherm lahendusega, kuid polüstüreeni asemel kasutatakse soojustuseks jäika mineraalvilla (nt Isover FS30). Jäiga villa eelis polüstüreeni ees seisneb peamiselt tulepüsivuses.

ThermoRoc on eelmistest lahendustest erinev, sest tegu ei ole nn õhekrohvisüsteemiga, vaid vähemalt 20 mm kihipaksusega terasvõrguga armeeritud lahendusega ehk nn raskekrohvisüsteem. Kuna ThermoRoc-i puhul kasutatakse soojustamiseks poolpehmet villa (nt Isover FS5/FS5+), millele tehakse raabitsvõrguga armeeritud >20 mm paksune krohvikiht, siis kasutatakse villa ja krohvikihi kinnitamiseks seinale roostevabast terasest ankruid. Kõigepealt kinnitatakse seinale ankrud, seejärel surutakse villaplaadid neist läbi ning siis paigaldatakse ja fikseeritakse soojustuse pinnale kuumtsingitud raabitsvõrk. Pärast võrgu paigaldamist tehakse esimene krohvikiht. Krohvimiseks kasutatakse kiududega tsementkrohvi weber.stuck 313. Esimese kihi paksus peab olema ca 8-10 mm ja krohvivõrk tuleb paigutada krohvikihi keskele. Pärast esimese kihi kuivamist tuleb teha teine, ca 8-12 mm kiht, samuti weber.stuck 313-ga. Seejärel kaetakse pind sobiva viimistluskrohviga.

Lisaks huvipakkuvat materjali samal teemal