weberfloor dB-põrand

Toote eelmine nimetus: weber.vetonit 4350 dB-plaano
weber.floor_dB_Porand_we_care_copy.jpg

Tehnilised andmed:

Pakend 20 ja 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kulunorm u 1,7 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 3...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 nädalat kihipaksusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 10...50 mm (kohati kuni 80 mm)
Segukihi paksus ujuvpõrandana 20 mm alates
Veekogus segamisel 3,6...3,9 l/20 kg (18...20%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 16 (EN 13813
Paindetugevusklass F 4 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv terasuurusega < 1,2 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 20 min vee lisamisest
Värvus Hall

 

weberfloor dB-põrand on välja töötatud elu- ja pesuruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks ning sobib lisaks betoonaluspindadele ka plaaditud pindadele, puitpõrandatele, linoleumile, kipsplaadile ja teistele nõrkadele aluspindadele sõltumatu ujuvplaadi valamiseks. weberfloor dB-põrand–ga tehakse ka erinõuetele vastavaid ujuvpõrandaid, nagu sammumüra isoleeriv põrand, ventileeritav põrand jne. Valatud põranda lihvimine ja pahteldamine enne lõplikku katmist võib olla vajalik nõudlike põrandakatete puhul.  Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Toote hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada põrandaküttesüsteeme. Segu on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav, tugevduskiuga isetasanduv põrandatasandussegu
  • Kihipaksus 10...50 mm (kohati 80mm), ujuvpõrandatel 25...50mm
  • Jämetasanduseks erin. aluspindadele (puit, kipsplaat, ker. plaat, betoon, min.vill)
  • Välja kuivamine 10 mm/nädalas

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused