weber 5000

weber 5000

weber 5000 on kiiresti kivinev põrandatasandussegu, mis on mõeldud vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks sisetingimustes, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber 5000 sobib kasutamiseks põrandakütte korral. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Toode on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

  • Kiiresti kivinev
  • Tugev
  • Väga hea töödeldavus
  • Sobib põrandakütte korral
  • Tasandamiseks ja kallete tegemiseks

ENNE KASUTAMIST
weber 5000 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa. Sobib kasutamiseks ka kipsplaadist aluspinnale nt kallete tegemiseks. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis, vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10…+25°C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Suured ebatasasused (> 80 mm) aluspinnas tasandatakse näiteks kiirtäiteseguga weberfloor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2...4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda.

TÖÖJUHISED
Kuivsegule lisatakse vett umbes 14% ulatuses kaalust, s.o umbes 2,8 liitrit 20 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades kasutada küllaldase võimsusega trelli ja jälgida, et segunemine oleks ühtlane. Segada hoolikalt 1...2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul vee lisamisest. Valmis segatud weber 5000 kantakse aluspinnale terassiluri, rihtlati või laia pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse täiteseguga. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 2...3 tundi peale tasandamist (+20° C), pinda võib lihvida või uuesti katta (nt weberfloor 3100-ga) 4...6 h möödudes. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega. weber 5000-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, parkett, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab eelnevat peentasandust (weberfloor 110 FINE või weberfloor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja ostsese intensiivse päikese eest.

OHUTUSJUHISED

Põhjustab ärritust. Sisaldabtsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.

Kulunormu 1,8 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur+10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv2...3 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv24 h, kuivab 10 mm kiht (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus5-50 mm (kohati 80 mm)
Veekogus segamisel2,8 l/20 kg (14%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p≥ 1,0 N/mm²
SurvetugevusklassC 20 (EN 13813)
PaindetugevusklassF 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p< 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
TulepüsivusklassA2fl-s1 (EN 13501-1)
KulumiskindlusRWFC 250 (EN13813)
pH (kivistunud materjal)10,5...11
SideaineEritsemendid
TäiteaineLiiv, lubjakivijahu, terasuurus < 1,2 mm
LisaainedKivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg30 min vee lisamisest
VärvusHall

Seotud tooted weber 5000